FAQ: Byggfog ESS1

ESSVE svarar på vanligt förekommande frågor gällande vår Byggfog ESS1.

Vad kan man använda Byggfog ESS1 till?

Produkten är en universalprodukt som fungerar till majoriteten av dina fogningsprojekt. ESS1 är dessutom CE-märkt för golv, fasad, glas och våtrum.

Vad innebär en CE-märking? 

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad (gemensam) standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA) måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Samma regler gäller i Sverige och övriga länder i EU/EES, Schweiz och Turkiet.

För fog finns det fyra stycken CE-märkningar:

  • F – Fasad/vägg
  • PW – Golv och gångstråk
  • G – Glaskonstruktioner ex fönster
  • S – Sanitetsfogar/våtrum

Byggfog ESS1 är CE-märkt för samtliga fyra ovan, vilket betyder att produkten är lämplig för användingsområdet i enlighet med den europeiska standarden som vi kommit överens om. Att klara minimikraven för respektive klassning räckte inte för våra produktutvecklare, ESS1 är en produkt som långt överskrider de krav som ställs i CE-märkningen för att säkerställa att produkten är bästa valet i respektive applikation.

Finns det några material man inte ska använda ESS1 på?

ESS1 funkar på i stort sett alla material men inte på feta plaster så som PP, PE och PTFE.

Kan Byggfog ESS1 användas både utomhus och inomhus?

Ja, du kan använda ESS1 både inomhus och utomhus i temperaturer mellan +5 - +40 grader celsius. Produkten är även godkänd för användning i livsmedelsnära miljö genom ISEGA.

Hur lång tid tar det för ESS1 att bli en färdighärdad produkt?

Då det är en fukthärdande produkt beror det på hur mycket fukt som finns i luften. Vid 23 °C och 50 % relativ fuktighet härdar produkten minst 2,5mm/24h.

Var är Byggfog ESS1 registrerad? 

Produkten är registrerad i:

  • BASTA
  • Svanens husportal
  • Byggvarubedömningen
  • Sunda Hus 

Produkten har utöver det ett EC1+-certifikat samt är märkt som ej farlig i enlighet med CLP. 

Är ESS1 övermålningsbar?

Ja, du kan måla över samtliga ESS1 varianter.

Vilka färger kommer Byggfog ESS1 i?

Fogen kommer i vitt, ljusgrå, mörkgrå, svart och semi-transparent. Den semi-transparenta fogen är marknadsunik och ger en mjölkig ton på fogen och passar utmärkt till applikationer vid fönster eller andra ställen där fogen ska synas så lite som möjligt.

Förutom de givna applikationerna, finns det några andra användningsområden för fogen?

Byggfog ESS1 har en bra limmande förmåga vilket gör att den kan användas för att limma enklare lister, toalettstolar, krokar eller trösklar.

Vad behöver man för att kunna arbeta med ESS1?

Du behöver en patronspruta anpassad för 300 ml tuber för att applicera ESS1. I vårt sortiment föreslår vi ESSVE Skelettspruta eller Tack Gun som har högre utväxling.

Tillbehör som Fogverktyg liten, Fogverktyg stor och Fogpinnar kan också underlätta ditt arbete.

För att justera, torka bort överflöd eller kladd föreslår vi att du använder våra Rengöringsdukar. Behöver du påskynda härdningsprocessen rekommenderar vi även att du ser till att ha vår Aktivator som snabbar på den processen.  

Går fogen att ta bort om man får det på kläder/väggar?

Ohärdad produkt tas enklast bort med våra Rengöringsdukar gärna i kombination med Rengöringsspray. Om det är en härdad produkt måste rengöring ske mekaniskt.

Hur återvinner jag den tomma förpackningen?

Produkten är inte klassad som farligt gods och den tomma förpackningen kan därmed lämnas i plaståtervinningen.

Byggfog ESS1 och tillbehör