Vi har svaren på dina frågor om trallskruv

Det är mycket att tänka på när det ska byggas trall. Här svarar ESSVE på vanliga frågor om trall och trallskruv så att du har full koll inför säsongens trallprojekt.

Har storlek på trall betydelse för skruvvalet?

Både ja och nej. Gör man rätt från början med en stabil stomme och använder mellanrum enligt rekommendationer så nej. Men, om man slarvar med detta så kan det bli större krafter i ett större trädäck då träet rör sig över större längder.

Vill man ha extra trygghet i sin konstruktion så är rostfri skruv det bättre valet. Det finns även andra faktorer som gör att rörelserna i en stor altan kan bli större, exempelvis om man fäster en sida i husväggen medan resterande altan bara stöttas på markplattor eller plintar som inte går ner till frostfritt djup. Då får man vintertid en höjning i de delar som påverkas av tjälen, medan den som sitter i huset behåller sin höjd, något som är viktigt att tänka på!

Hur påverkar trallens höjd skruvvalet? 

Man kan bygga högt men stabilt, men det är större risk för rörelser om en trall är högbyggd. Monterar du trädäck som står på höga stolpar rekommenderas du använda rostfri trallskruv på grund av att risken är större för rörelser. Samma rekommendation gäller trädäck där den bärande konstruktionen ligger direkt på mark, detta för att minska risken för korrosion.

Vilken kvalitet ska jag välja på skruven?

Det är viktigt att välja trallskruv efter var och hur du ska bygga ditt trädäck. Det är viktigt att du alltid kontrollerar rekommendationer från virkesleverantören. Nedan kommer en kortfattad rekommendation.

Rostfri A4

Rostfri A4 skruv består av ohärdat syrafast stål med högsta korrosivitetsklass C5. Denna skruv kan användas till alla trädäckskonstruktioner men ska användas i aggressiva miljöer så som vid pool och vid bryggor och trädäck med en kustnära placering vid saltvatten. Rostfri A4 rekommenderas även om du bygger konstruktioner med tropiska träslag.

Rostfri A2

Rostfri A2 skruv består av ohärdat stål med korrosivitetsklass C4. Skruven rekommenderas särskilt vid konstruktioner nära insjö eller bräckt vatten. Den är även att rekommendera för konstruktion av räcken, staket och trappor till ditt trädäck då den står emot både korrosion och rörelse väl.

CorrSeal 

ESSVEs CorrSeal ytbehandling med korrosionsklass C4 är ett alternativ till de rostfria ytbehandlingarna A2 och A4. Ytbehandlingen har ett bra korrosionsskydd (skydd mot rostangrepp) som passar väl för vårt nordiska klimat. Använd CorrSeal behandlad skruv i stabila och låga trädäckskonstruktioner i miljöer som ej anses aggressiva.

För att sammanfatta så är rostfri skruv inte härdad vilket gör den segare. Det innebär att den kan ta upp rörelser i träet eller konstruktionen bättre än vanligt härdad skruv.

Vilket avstånd ska man ha mellan brädorna?

Trä är ett hygroskopiskt byggmaterial. Det innebär att materialet känner av den omgivande luftens fuktighet och temperatur och hela tiden strävar efter att komma i jämvikt med omgivningens klimat.

Fuktkvoten varierar inte bara mellan enskilda virkesstycken i ett virkes­parti – den varierar också i ett virkesstyckes tvärsnitt. När virke torkar sker det utifrån och in. Om inga speciella åtgärder vidtas, kommer därför virkesstyckets inre delar att vara betydligt fuktigare än dess yta efter torkningen vid såg­verket. Vid torkning avgår först det fria vattnet i fibrernas cellhålighet. När fuktkvoten sedan når fibermättnad, vid cirka 30 procent fuktkvot, börjar fukten i cellväggarna att lämna virket, och det är detta som bland annat gör att träet börjar krympa. Virket börjar först krympa i virkets yttre delar för att senare krympa längre in.

Detta innebär att trallen som monteras kommer att röra sig under året och rörelserna kommer aldrig att upphöra och de kommer att vara lika stora eller små beroende på hur mycket fukt de utsätts för. Därför ska man aldrig lägga trallen dikt an mot varandra.

Kortfattat innebär det att trallen som monteras kommer att röra sig under året, rörelserna kommer aldrig att upphöra och rörelserna är avhängiga hur mycket fukt och vilken temperatur de utsätts för. Därför ska man aldrig lägga trallen dikt an utan använda sig av Svenskt Träs rekommendationer gällande ”kant-till-kant”-avstånd.

Varför ska man använda grundisoleringspapp?

Användning av grundisoleringspapp mellan den bärande konstruktionen och trallbrädan fuktskyddar den bärande konstruktionen. Om något med tiden behöver bytas ut i ditt trädäck är det lättast att byta ut trallbrädorna, det är mer krävande att byta ut den bärande konstruktionen - pappen är alltså till för att skydda just den.

Hur undviker man att skruvar går av?

Det är väldigt viktigt att följa rekommendationerna från Svenskt Trä när det gäller konstruktionen så man inte bygger in risker för rörelser som skruven inte klarar av. Viktiga aspekter är bland annat distans och täthet mellan underliggande reglar och bärlinor.

Det är även viktigt att beakta miljön där skruvarna skall sitta samt den belastning som man tänkt för konstruktionen. Exempelvis: en altan som är avsedd för normalt bruk med utemöbler och grill är inte nödvändigtvis dimensionerad att hålla för ett spabad eller pool.

Vem kan jag fråga?

Har du frågor gällande trallskruv eller våra andra skruvar så hör av dig till vår Kundservice, de är backade av expertisen hos våra produktutvecklare. Tillsammans kommer de hjälpa dig med dina frågor!

Urval av trallprodukter

Loading image...

HDS TRALLSKRUV FÖR DOLT MONTAGE, ROSTFRITT STÅL A4

Monteras i sidan av brädan för ett trädäck utan synlig skruv.

Visa Produkt