ESSVEHUSET

Från grund till ytterpanel. Här hittar du instruktioner och filmer för hela husbygget.

Valet av produkt och hur montaget utförs är avgörande hur hållbar konstruktionen blir, därför har bestämt oss för att ha branschens bästa utbud av proffsguider och instruktionsfilmer. För att lotsa dig rätt har vi, tillsammans med proffs, utvecklat ESSVE-huset.

Där finns 35 instruktionsfilmer som på ett pedagogiskt sätt beskriver alla moment i husbygget - från grund till ytterpanel. Genom en smart pekfunktion vägleds du genom hela husbygget. Vi tar trallen som exempel. När du har valt träslag föreslår programmet lämpliga produkter och visar en instruktionsfilm. Verktyget är kopplat till vår produktdatabas och självklart anpassat till mobilen.

 

Hitta alla filmer här.