Välj rätt rostskydd

Läs mer om ytbehandlingar.

Ytbehandlingar

Maskinspik finns med flera olika ytbehandlingar med olika för- och nackdelar. Vid vissa applikationer är det viktigt med ett fullgott rostskydd, medan man vid andra montage – t ex inomhus – klarar sig bra med en billigare, obehandlad spik. Man måste helt enkelt välja den ytbehandling som passar bäst till just det jobb som ska utföras – och till den budget man har.

DSC_9043_ny_1000x440px.jpg

 

Välj rätt rostskydd

Blank C1

 • Utan ytbehandling
 • För miljöer helt utan korrosivitet
 • Används ofta till formspikning

Inomhus

 • I uppvärmda byggnader

Blankförzinkad C1

 • Korrosivitetsklass C1
 • För miljöer med mycket låg korrosivitet

Inomhus

 • I uppvärmda byggnader

Varmförzinkad C3

 • Korrosivitetsklass C3

Inomhus

 • För inomhusmiljöer med måttlig fuktighet

Utomhus

 • Utomhus med måttliga mängder salt och luftföroreningar
 • Stadsmiljö och lätt industrialiserade områden
 • Miljöer som påverkas av närliggande kust

M-Fusion C4

 • Korrosivitetsklass C4
 • Termodiffusionsteknik


Inomhus 

 • Utrymmen med hög luftfuktighet
 • Stora mängder luftföroreningar


Utomhus 

 • Måttliga mängder salt i omgivningen
 • Industri och kustområden
 • Läs mer om M-Fusion längre ned på denna sida.

Rostfri A2 C4

 • Korrosivitetsklass C4

Inomhus

 • I utrymmen med hög luftfuktighet
 • Industri, simhallar

Utomhus

 • Stor mängd luftföroreningar
 • Måttlig saltmängd
 • Kustområden

Rostfri A4 C5

 • Korrosivitetsklass C5

Inomhus

 • Inomhus i utrymmen med permanent fuktkondensation

Utomhus

 • Stor mängd luftföroreningar
 • Utomhus i områden med stor mängd salt i luften

M-FUSION 

Nya generationens ytbehandling är här. ESSVEs miljöpolicy stimulerar utvecklingen av modern teknik som minskar miljöpåverkan utan att påverka kvaliten.

M-Fusion är en ytbehandling som använder termodiffusionsteknik, som kräver betydligt mindre energiåtgång. Zinken appliceras endast där den gör nytta och resten återvinns. Tekniken är helt fri från krom och lämnar inte heller ifrån sig några toxiska restämnen som slagg, lösningsmedel, syror eller nedsmutsat spillvatten. Ytbehandlingen ger ett extremt bra motstånd mot korrosion. Detta uppnås genom att denna nyutvecklade teknik påför ytbehandlingen jämnt över hela spiken där den tränger in i metallen. Ytbehandlingen sker i samma fabrik som spiken tillverkas, vilket minimerar miljöpåverkande transporter.

Termodiffusionstekniken (M-Fusion) används idag där det ställs höga korrosivitetskrav, som t ex inom marinteknik, energiteknik, tåg- och fordonsindustrin, metallkonstruktioner till broar och andra
områden där ytbehandlingen har stor betydelse.


Nya generationens ytbehandling

 • Bättre miljöval
 • Bättre rostmotständighet (korrosivitet klass C4)
 • Samma rostskyddsklass som rostfritt A2
 • Typgodkänd av SP

Ladda ned broschyren om M-FUSION

 

Läs nästa sida: Kompressorer >>

<< Läs föregående sida: Maskinspik för alla jobb