Jobba säkert

Arbete med spikpistol kan vara farligt om man slarvar med säkerheten. Faktum är att det rapporteras in en allvarlig olycka kopplad till spikpistol varannan dag. Och då är det säkert betydligt fler olyckor som inte rapporteras.

Det är viktigt att du följer Arbetsmiljöverkets regelverk (AFS 1984:3) när du använder spikpistol. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla som använder spikpistoler i arbetet har rätt kunskap om användning, säkerhet och skötsel samt känner till olycksriskerna.

 • Arbetsgivaren ansvarar för att den som använder pistolen har rätt kunskap
 • Minderåriga, under 18 år, får ej använda pistol utom vid utbildning

DSC_6831_face_1000x440px.jpg

 

Innan användning

 • Kontrollera friskjutningsspärren
 • Se till att pistolen är laddad med rätt spik/klammer
 • Se till att pistolen och kompressorn är rätt inställda
 • Sätt upp varningsskyltar och vidta ev skyddsåtgärder

Bär rätt skyddsutrustning:

 • Skyddsglasögon
 • Hjälm
 • Hörselskydd
 • Handskar
 • Arbetsskor

Under användning

 • Var fokuserad och koncentrerad
 • Ha en bra arbetsställning
 • Handen som håller materialet ska vara minst 30 cm från nosen
 • Se upp för rikoschetter
 • Kontaktaktivering (sekvensskjutning) får ej användas om du står på stege/ställning
 • Ta bort fingret från avtryckaren när du inte skjuter

Efter användning

 • Se till att avtryckaren och friskjutningsspärren är i neutralt läge 
 • Koppla ifrån pistolens drivkraft (tryckluften, gaspatronen eller batteriet) – gäller även vid kort paus eller vid påfyllning av spik samt rensning/felsökning av pistol 
 • Rengör pistolen 
 • Töm kompressorn på luft

 

Läs nästa sida: Garanti och service >>

<< Läs föregående sida: Kompressorer