M-FUSION

ESSVEs ytbehandling M-Fusion är ett bättre miljöval som ersätter varmförzinkning och ger ett starkare rostskydd.

M-FUSION 

Nya generationens ytbehandling är här. ESSVEs miljöpolicy stimulerar utvecklingen av modern teknik som minskar miljöpåverkan utan att påverka kvaliten.

M-Fusion är en ytbehandling som använder termodiffusionsteknik, som kräver betydligt mindre energiåtgång. Zinken appliceras endast där den gör nytta och resten återvinns. Tekniken är helt fri från krom och lämnar inte heller ifrån sig några toxiska restämnen som slagg, lösningsmedel, syror eller nedsmutsat spillvatten. Ytbehandlingen ger ett extremt bra motstånd mot korrosion. Detta uppnås genom att denna nyutvecklade teknik påför ytbehandlingen jämnt över hela spiken där den tränger in i metallen. Ytbehandlingen sker i samma fabrik som spiken tillverkas, vilket minimerar miljöpåverkande transporter.

Termodiffusionstekniken (M-Fusion) används idag där det ställs höga korrosivitetskrav, som t ex inom marinteknik, energiteknik, tåg- och fordonsindustrin, metallkonstruktioner till broar och andra
områden där ytbehandlingen har stor betydelse.


Nya generationens ytbehandling

  • Bättre miljöval
  • Bättre rostmotständighet (korrosivitet klass C4)
  • Samma rostskyddsklass som rostfritt A2
  • Typgodkänd av SP

Ladda ned broschyren om M-FUSION