Monteringsanvisning och användningsområden

Så här kan du använda ET-T och detta måste du tänka på innan och under montage.

ET-t_montering.jpg

ET-T har många användningsområden, då den passar för de flesta typer av montage där träkonstruktioner ska sammanfogas. ET-T fungerar lika bra i vanligt virke, som i limträ och korslaminerat virke.

 

Monteringsanvisning ET-T

  • Kombinationer av olika ET-T skruvar i olika vinklar i samma förbindelsepunkt är ej tillåtet 
  • Ogängad del på skruven ska vara i fogen mellan virkesdelarna
  • Vid tvärkraftsbelastade förband ska skruvarna monteras så att de blir dragbelastade
  • Vid montage i ändträ ska vinkeln mellan skruv och fiber vara minst 30˚
  • Använd ESSVEs anpassade systembits för ett säkert montage och montera systembitsen utan adapter, direkt i chucken
  • Skruvmontaget måste därefter ske i ett konstant moment utan stopp
  • Använd en stark skruvdragare för bästa montage, dock ej slagskruvdragare
  • Rekommenderat varvtal är 250–800/min
  • Vid montage ska virket vara frostfritt

1. Bjälklagsbalk mot bärlina, så kallat balkskomontage

1 Bjälklagsbalk mot bärlina, så kallat balkskomontage.jpg

 

2. Takstolsinfästning

2 Takstolsinfästning.jpg

 

3. Sammansatt träbalk

3 Sammansatt träbalk.jpg

 

4. Regel mot syll/balk

4 Regel mot syll balk.jpg

 

5. Upplagsknap

5 Upplagsknap.jpg

 

 

Läs nästa sida: Last- och bärförmåga >>

<< Läs föregående sida: Monteringsanvisning och användningsområden