Stenlim

Våra stenlim finns i två utföranden, där Stenlim Gel är något spaltfyllande, medan Stenlim Skum kollapsar och därför inte lämnar någon synlig fog.

Stenlim Gel appliceras med patronspruta och passar när man limma en mindre yta då precisionen med patronspruta är bättre och produktens konsistens är mer lättarbetad. Stenlim skum föredras ofta när man skall limma större ytor (t.ex en leca-mur) då det är enklare att applicera stora mängder med en skumpistol än ur en limpatron. 

Viktigt! Det är viktigt att stenlim skyddas mot solen då UV-strålar bryter ned limmet vilket gör att det förlorar sin limmande funktion. Du kan tillexempel måla över limmet eller täcka limmet för att undvika att det nås av UV strålar. 

Grundinformation

  Stenlim Skum Stenlim Gel
Inne
 •  
 •  
Ute
 •  
 •  
Väderbeständighet
 •  
 •  

Kräver en sugande sida*

   

* Med sugande sida menar vi ett material som kan absorbera vattnet som finns i produkten

Fäster mot

  Stenlim Skum Stenlim Gel
Betong
 •  
 •  
Cellplast
 •  
 •  
Gips

 

 

Isolering

 •  
 •  

Laminat

   

Leca

 •  
 •  

Metall

 •  
 •  

Porösa material

 •  
 •  

Spånskivor

 •  
 •  

Sten

 •  
 •  

Tryckimpregnerat trä

 •  
 •  

Trä

 •  
 •  

 

Tänk på att använda handskar när du arbetar med stenlim. 

 

Läs nästa sida: Skivlim >>

<< Läs föregående sida: Trälim

Våra stenlim