Stenlim

Stenlim Skum är ett bra alternativ för montage av leca och sten men även för en hel del andra material.

Stenlim Skum fixerar på endast 10 minuter och ger en snygg och kladdfri finish. Tillsammans med Aktivator PU-lim & Skum med boosterfunktion går härdningen dubbelt så snabbt.

Tänk på! 

Se till att använda handskar när du arbetar med Stenlim. Ha även i åtanke att stenlimmet expanderar under härdning, beräkna en expansion på ca 10-20%. 

Skydda mot UV-strålar

Det är viktigt att stenlim skyddas mot solen då UV-strålar bryter ned limmet vilket gör att det förlorar sin limmande funktion. Du kan tillexempel måla över limmet eller täcka limmet för att undvika att det nås av UV strålar. 

Använd inte i lastbärande konstruktioner

Stenlim Skum är inte testat i enlighet med SS-EN 998-2 vilket innebär att stenlimmet inte bör användas som ersättning för murbruk i lastbärande applikationer eller i andra applikationer där det finns krav på att SS-EN 998-2 ska vara uppfylld. Lämpliga användningsområden är till exempel låga stenmurar, montage av kantsten, toppsten och liknande.

Stenlim skum kan användas: 

  • Ute
  • Inne
  • I alla väder 

Fäster mot:

  Stenlim Skum
Betong

Cellplast

Gips

-

Isolering

Laminat

-

Leca

Metall

Porösa material

Spånskivor

Sten

Tryckimpregnerat trä

Trä

Läs nästa sida: Skivlim >>

<< Läs föregående sida: Trälim

Montera med stenlim