Skivlim

Genom att använda ESSVE skivlim går det åt färre skruv när du monterar skivor, vilket sparar tid eftersom mindre efterarbete krävs.

bild_skivlim_essve.jpg


Grundinformation

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Skivlim Gips Skivlim Bygg
Inne

Ute

- -

Kräver en sugande sida*

-

* Med sugande sida menar vi ett material som kan absorbera vattnet som finns i produkten

Teknisk överblick

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Skivlim Gips Skivlim Bygg
Övermålningsbar

BASTA -


Fäster mot

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Skivlim Gips Skivlim Bygg
Auminium - - -

Betong - -

Fibercementskivor - - -

Gipsskivor - -

Leca

- -

Plattformsgolv

- -
Plåtregel

- -

Spånskivor

-

Spån mot bjälklag

- -
Stålregel


- -

Trä - -

Våtrumsskivor - - -

Använd inte där skivorna stabiliserar byggnaden. Kontrollera med konstruktör att lim får ersätta skruv för t. ex. stabiliserade väggar.

 

<< Läs föregående sida Stenlim

Montera med skivlim