Skivlim

Genom att använda ESSVE skivlim går det åt färre skruv när du monterar skivor, vilket sparar tid eftersom mindre efterarbete krävs.


Grundinformation

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Skivlim Gips Skivlim Bygg
Inne
 •  
 •  
 •  
 •  
Ute
 •  
 •  
   

Kräver en sugande sida*

 
 •  
 •  
 •  

* Med sugande sida menar vi ett material som kan absorbera vattnet som finns i produkten

Teknisk överblick

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Skivlim Gips Skivlim Bygg
Övermålningsbar
 •  
 •  
 •  
 •  
BASTA  
 •  
 •  
 •  

 

Fäster mot

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Skivlim Gips Skivlim Bygg
Auminium      
 •  
Betong    
 •  
 •  
Fibercementskivor      
 •  
Gipsskivor    
 •  
 •  

Leca

   
 •  
 •  
Plattformsgolv

 •  
 •  
   
Plåtregel

   
 •  
 •  
Spånskivor

 •  
 •  
 
 •  
Spån mot bjälklag

 •  
 •  
   
Stålregel


   
 •  
 •  
Trä    
 •  
 •  
Våtrumsskivor      
 •  

Använd inte där skivorna stabiliserar byggnaden. Kontrollera med konstruktör att lim får ersätta skruv för t. ex. stabiliserade väggar.

 

<< Läs föregående sida Stenlim

Våra skivlim