Placering av karmskruv

För ett godkänt karmmontage ska du montera enligt Svensk standard SS 81 81 43. Här redogör vi för tre aspekterna ur standarden som bör följas vid alla karmmontage.

<< Föregående steg: Välj rätt skruvlängd på karmskruven
Nästa steg: Montera rak och centrerad karm >>

Höjd på karm

Om fönstret är högre än 1300 mm ska karmen ha minst 3 st fästhål per karmsidostycke.

Bredd på karm

Är fönster bredare än 1000 mm ska karmskruv även fästas i karmöver- och understycke. Har karmen en mittpost ska skruven monteras 100 mm från denna.

Karmdjup

Karmar som har ett djup mindre än 130 mm förses med en rad fästhål. Karmar med ett karmdjup över 130 mm förses med två rader fästhål.

SE_karmmontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_essve_1000x500px.jpg