Montera fönster och dörr i trä

Följ monteringsanvisningar för att enkelt och korrekt montera karm med vårt karmskruvssystem i trä.

<< Föregående steg: Säkerställ rak och centrerad karm
Nästa steg: Montageanvisning i betong och massiv tegel >>

Innan du börjar:

  • Välj rätt karmskruvslängd. Se tabell på denna sida.
  • Montera karmen enligt Svensk Standard där djup, bred och höjd avgör antal fästhål. Läs mer här.
  • Montera karmskruvar med ca 500 mm avstånd från varandra.
  • Använd de förborrade 14 mm hålen i karmen för montering av skruven. Saknas förborrade hål? Borra med karmskruvsborr.

Monteringsanvisning:

1. För att säkerställa en rak karm montera ESSVEs Nivåskruv i  fönsteröppningens nederkant. Montera de så långt ut mot kanten som möjligt. Sätt sedan in fönstret på Nivåskruvarna, kontrollera med vattenpass att karmen står i lod. Läs mer om Nivåskruvmontage här.

se_karmskruv_steg1_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

2. Slå in Karmfixverktyget i det förborrade 14 mm hålet i karmen. Börja med det nedre hålet på gångjärnssidan. Efter att det första är monterad är det viktigt att kontrollera så att karmen fortfarande står i lod. När du kontrollerat det slår du i ett karmfixverktyg i det övre hålet på samma sida (gångjärnssidan).

Finns inga förborrade hål i karmen?

Gör hål genom att borra med karmskruvsborr. Borra från utsidan av karmen då det minskar risken för fula hål på insidan av karmen. 

se_karmskruv_steg2_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

3. Fortsätt sedan med att slå i Karmfixverktyg i först det nedre och sedan det övre hålet på motsatt sida. Kontrollera kontinuerligt med vattenpass så att karmen fortsatt står i lod.

se_karmskruv_steg3_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

4. När alla karmfixverktyg sitter på plats, justera karmen så att den är i mitten av öppningen.

se_karmskruv_steg4_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

5. Dra ut verktyget från det nedre hålet på gångjärnssidan (det du började med), genom att rotera och dra ut. Ett centrerat hål mitt i 14 mm hålet har nu skapats där karmskruven ska monteras.

se_karmskruv_steg5_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

6. Sätt Karmmontagenyckeln i skruvdragaren och skruva i Karmskruven Programa Plus. Använd montagenyckelns montageläge.

se_karmskruv_steg6_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

7. Skruva i skruven så djupt att delen som inte är gängad, blir synlig i spalten mellan vägg och karm (det gröna utrymmet på bilden nedan). Läs mer här om hur spalten avgör skruvlängden.

se_karmskruv_steg7_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg8. Fortsätt sedan med det övre hålet på samma sida (gångjärnssidan). Dra ut karmfixverktyget, skruva i karmskruven.

se_karmskruv_steg8_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

9. Justera karmen om det behövs, genom att vända på Karmmontagenyckeln i skruvdragaren till justeringsläge. Se till att gångjärnssidan hamnar helt i lod med hjälp av ett vattenpass. Observera att karmen på motsatt sida följer med tack vare karmfixverktygen och automatiskt hamnar i lod. 

se_karmskruv_steg9_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

10. Vänd tillbaka Karmmontagenyckeln i skruvdragaren till monteringsläge. Montera sedan karmskruvarna på motsatt sida på samma sätt som på första sidan. Först i det undre hålet, sedan i det övre. 

se_karmskruv_steg10_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

11. Vid dörrkarmsmontage eller större fönsterkarmar: Efter att du monterat de yttersta skruvarna på båda sidorna, fortsätt med hålen i mitten på karmen. Eftersom karmen redan sitter på plats, kan du ta ett hål i taget. Slå in ett karmfixverktyg för att få en centrering i väggen/regeln, vrid om och dra ur verktyget, skruva i karmskruv.

se_karmskruv_steg11_montage-karm_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

12. Sätt täcklock över alla hål. Täcklock finns i flertalet färger, färgen kan anpassas efter karmen så att montaget blir diskret. 

se_karmskruv_steg12_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

13. Isolera spalten mellan vägg och karm med fogskum! Fogskum Flex EKO är isocyanatfri vilket är mycket bra ur en arbetsmiljösynpunkt. Önskar man en produkt med något bättre prestanda (men med isocyanater) kan man välja Fogskum Flex.

Tänk på!

Beroende på årstid kan trä i karm/regel/vägg antingen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget måste efterjusteras. Ta då bort täcklocken och använd karmmontagenyckeln i justeringsläge för att justera karmen rak.

Produkter som används i montaget