Montering av karm i trä

Så gör du för att montera karm i trä. Läs våra monteringsanvisningar.

Montera karm i trävägg

Välj karmskruvslängd beroende på spaltbredd. Karmskruven ska monteras med avstånd på ca 500 mm. Använd de förborrade 14 mm hålen i karmen. Skulle det saknas, borra med karmskruvsborr.

Monteringsanvisningar

1. Ställ in karmen i öppningen och justera så att karmens underkant hamnar i våg. Använd ESSVE Nivåskruv istället för kilar och klossar för effektivare montage. 

2. Kontrollera med vattenpass så att fönstret står i lod.

3. Slå in karmfixverktyget i 14 mm hålet i karmen. Börja med det nedre hålet på gångjärnssidan.

Montera_karm_trävägg_123_1000x440.jpg

 

4. Kontrollera med vattenpass att karmen står i lod. Slå i karmfixverktyget i det övre hålet på samma sida.

5. Fortsätt med det nedre och övre hålen på motsatt sida. Kontrollera med vattenpass att karmen står i lod.

6. När alla karmfixverktyg sitter på plats, justera karmen så att den är i mitten av öppningen.

MOntera_karm_trävägg_456_1000x440.jpg

 

7. Dra ur verktyget från det nedre hålet på gångjärnssidan (det du började med), genom att rotera och dra. Ett centrerat hål mitt i 14 mm hålet har nu skapats.

8. Skruva i karmskruven i hålet. Använd karmmontagenyckeln i montageläge.

9. Skruva så djupt att delen som inte är gängad på skruven, blir synlig i spalten mellan vägg och karm. Läs mer här för att välja rätt skruvlängd.

Montera_karm_trävägg_789_1000x440.jpg

 

10. Fortsätt med det övre hålet på samma sida (gångjärnssidan). Dra ut karmfixverktyget, skruva i karmskruven.

11. Justera karmen genom att vända på karmmontagenyckeln till justeringsläge. Placera ett vattenpass i karmen och justera så att gångjärnssidan hamnar helt i lod.

12. Observera att karmen, på motsatt sida, följer med tack vare karmfixverktygen och automatiskt hamnar i lod. Nu är karmen färdigjusterad.

Montera_karm_trävägg_10_11_12_1000x440.jpg

 

13. Fortsätt med montaget på motsatt sida. Vänd på karmmontagenyckeln till monteringsläge. Ta bort det understa karmfixverktyget och skruva i en karmskruv. Gör likadant med det övre hålet.

14. Vid dörrkarmsmontage eller större fönsterkarmar: Fortsätt med de återstående hålen i mitten på karmen. Eftersom karmen redan sitter på plats, kan man ta ett hål i taget. Slå in ett karmfixverktyg för att få en centrering i väggen/regeln, vrid om och dra ur verktyget, skruva i karmskruv.

Montera_karm_trävägg_13_14_1000x440.jpg

 

15. Sätt täcklock över alla hål. Klart!

16. Isolera spalten mellan vägg och karm.

Montera_karm_trävägg_15_16_1000x440.jpg

TÄNK PÅ! Beroende på årstid kan träet i karmen, regeln och väggen antingen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget måste efterjusteras. Ta då bara bort täcklocken och använd karmmontagenyckeln i justeringsläge.

<< Läs föregående sida: Karmfixverktyg och nivåskruv

Läs nästa sida: Montering karm i betong och massivtegel>>