Montering av karm i betong och massivtegel

Montera karm i vägg av betong och massivtegel.

Använd 90 mm karmskruv och montera med avstånd på ca 500 mm. Skulle karmen sakna förborrade 14 mm hål, borra med karmskruvsborr. 

1. Ställ in karmen i öppningen och justera så att karmens underkant hamnar i våg. Använd ESSVE Nivåskruv istället för kilar och klossar för effektivare montage.

2. Använd kilar alternativt pumppåsar för att provisoriskt sätta fast karmen. Kontrollera med vattenpass så att fönstret står i lod i samtliga riktningar.

3. Stoppa i centreringshylsan C10 i karmens nedersta hål.

Montera_karm_betong_massivtegel_123_1000x440.jpg

4. Borra med betongborr 10 mm. Borra minst 80 mm in i väggen. Ta sedan ut centreringshylsan.

5. Använd karmmontagenyckeln i monteringsläge.Sätt en nylonplugg på karmskruven och tryck in i hålet. Skruva inte förrän hela pluggen är inne i väggen. Skruva så djupt att delen som inte är gängad på skruven, blir synlig i spalten mellan vägg och karm.

6. Fortsätt med det övre hålet på samma sida (gångjärnssidan). Stoppa i centreringshylsa, borra, ta bort hylsan, tryck i karmskruv med plugg i hålet och skruva in karmskruven.Fortsätt på motsatt sida. Om karmen måste efterjusteras: Använd karmmontagenyckeln i justeringsläge.

Montera_karm_betong_massivtegel_456_1000x440.jpg

7. Vid dörrkarmsmontage eller större fönsterkarmar: Fortsätt med de återstående hålen i mitten på karmen.

8. Sätt täcklock över alla hål. Klart!

9. Isolera spalten mellan vägg och karm.

TÄNK PÅ! Beroende på årstid kan träet i karmen, antingen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget måste efterjusteras. Ta då bara bort täcklocken och använd karmmontagenyckeln i justeringsläge.

Montera_karm_betong_massivtegel_789_1000x440.jpg

<< Läs föregående sida: Montering av karm i trä

Läs nästa sida: Montering karm i lättbetong och håltegel >>