Montera karm i betong och massivtegel

Följ monteringsanvisningarna för att enkelt och korrekt montera karm med vårt karmskruvssystem i väggar av betong eller tegel.

<< Föregående steg: Monteringsanvisning karmmontage i trä
Nästa steg: Monteringsanvisning karm i lättbetong eller håltegel >>

Innan du börjar:

  • Använd 140 mm karmskruv i lättbetong och håltegel
  • Säkerställ att karm monteras enligt Svensk Standard där djup, bred och höjd avgör antal fästhål. Läs mer här
  • Montera skruvarna med ca 500 mm avstånd
  • Om karmen saknar förborrade 14 mm hål, gör hålen med en karmskruvsborr

Monteringsanvisning:

1. Montera Nivåskruv i öppningens nederkant. Ställ sedan in karmen i öppningen och justera Nivåskruvarna med justeringsverktyget så att karmens underkant hamnar i våg.

se_karmskruv_betong_steg-1_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

2. Använd Pumpbags för att provisoriskt sätta fast karmen. Kontrollera med vattenpass så att fönstret står i lod i samtliga riktningar.

se_karmskruv_betong_steg-2_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

3. Börja montera det nedre hålet på gångjärnssidan. Stoppa in Centreringshylsa C10 i karmens förborrade hål.

se_karmskruv_betong_steg-3_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px_ny.jpg

4. Borra med 10 mm betongborr genom Centreringshylsan. Borra minst 80 mm in i väggen. Ta sedan ut centreringshylsan.

se_karmskruv_betong_steg-4_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

5. Sätt en nylonplugg på karmskruven och tryck in i hålet du precis borrade. Börja inte skruva förrän hela pluggen är inne i väggen. Sätt sedan karmmontagenyckeln i montageläge på skruvdragaren. Skruva så djupt att delen som inte är gängad på skruven, blir synlig i spalten (grön yta på bild) mellan vägg och karm.

se_karmskruv_betong_steg-5_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

6. Fortsätt sedan med att montera karmskruv i övre hålet på samma sida (gångjärnssidan): stoppa i centreringshylsa, borra, ta bort hylsan, tryck i karmskruv med plugg i hålet och skruva in karmskruven. När du är klar med ena sidan fortsätt montera karmskruvarna på motsatt sida. Om karmen måste efterjusteras: Använd karmmontagenyckeln i justeringsläge.

se_karmskruv_betong_steg-6_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

7. Vid dörrkarmsmontage eller större fönsterkarmar: när du monterat skruvarna längst ner och längst upp på varje sida fortsätt med de återstående hålen i mitten på karmen.

se_karmskruv_betong_steg-7_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

8. Sätt täcklock över alla hål. Täcklock kommer i flera olika färger så att du kan få ett diskret montage.

se_karmskruv_betong_steg-8_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

9. Isolera spalten mellan vägg och karm.

Tänk på!

Beroende på årstid kan trä i karm/regel/vägg antingen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget måste efterjusteras. Ta då bort täcklocken och använd karmmontagenyckeln i justeringsläge för att justera karmen rak.

Produkter som används i montaget