Säkerställ rak och centrerad karm

Med Nivåskruv och monteringsverktyget Karmfix Programa ersätts kilar och klossar vid karmmontage och du får ett rakt och centrerat fönster/dörr.

<< Föregående steg: Placering av karmskruv?
Nästa steg: Monteringsanvisning för montage av karm i trä>>

Rak karm - utan klossar och kilar - med Nivåskruv

se_nivaskruv_montera-karm_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_fonstermontage_dorrmontage_1000x400px.jpg

Vill du få till ett riktigt snyggt och rakt karmmontage föreslår vi att du använder Nivårskruv när du ska montera dörr och fönster. Skruven gör det enkelt att få fönstret i våg och ersätter det omständigare alternativet med kilar och klossar. Nivåskruven är lätt att arbeta med och kan justeras efterhand som du jobbar.


Så här gör du: 

1. Montera nivåskruvar så nära karmens ytterkanter som möjligt. Använd minst två skruv per fönster. Finns en mittpost ska ytterligare en skruv placeras där. Är det en dörr som monteras så krävs fler skruvar nedtill då tröskeln kommer belastas, då måste det finnas fler skruv som stöd hela vägen under.

se_nivaskruv_steg1_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

2. Montage i trä kräver ingen förborrning. Montage i betong kräver förborrning med 6 mm borr, i tegel 5 mm och i lättbetong 10 mm plus att lättbetongplugg då måste användas. Nivåskruven monteras med TX30 bits.

se_nivaskruv_steg2_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

3. Placera fönsterkarmen i hålet, på nivåskruvarna. Luftspalten under karmen bör vara ca 15 mm.

se_nivaskruv_steg3_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

4. Sätt vattenpass på karmen och justera Nivåskruven med Justerverktyget för Nivåskruv tills karmen sitter rakt

se_nivaskruv_steg4_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

Centrera dörr och fönster - med Monteringsverktyg Karmfix Programa

SE_karmskruv_karmmontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_monteringsverktyg_1000x400-px.jpg

Monteringsverktyget slås in med hammare i de förborrade hålen i fönster/dörr så att det bildas ett ingångshål för karmskruven och säkerställer att karmen hamnar centrerat i öppningen. Dessutom säkerställer verktyget att karmen är kvar i rätt position under montage och minimerar risken för att karmskruven drar snett.  

I videon ser du hur enkelt ett karmmontage med Programa karmskruv kan vara. Och du får även se hur Monteringsverktyg Karmfix används i montaget. Observera att verktyget enbart används om karmen fästs i trä.


Så här gör du:

1. När du satt karmen på plats på Nivåskruvarna i öppningen ska du säkerställa att fönstret står i lod med hjälp av vattenpass.

se_karmskruv_steg1_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

2.. Slå in karmfixverktyget i 14 mm hålet i karmen. Börja med det nedre hålet på gångjärnssidan. Monteringsverktygen ska sitta kvar i hålen tills du ska montera karmskruven.

se_karmfix_programa-plus_karmmontage_montera-karm_montera-fonster_monteringsverktyg_essve_1000x500px.jpg

3. Kontrollera med vattenpass att karmen står i lod. Slå i karmfixverktyget i det övre hålet på samma sida som det första (gångjärnssidan).

se_karmfix_steg3_montera-karm_karmmontage_karmskruv_1000x500px.jpg

4. Fortsätt med det nedre och övre hålen på motsatt sida. Mellan varje karmfixverktyg du slår in: säkerställ att karmen är rak med vattenpass. När alla karmfixverktyg sitter på plats, justera karmen så att den är i mitten av öppningen

se_karmskruv_steg4_montage-karm_karmmontage_essve_1000x600px.jpg

Produkter som omnämns på sidan