När ska du använda karmskruv?

Montera karm med karmskruv är ett enkelt och justerbart montage som du med fördel använder för att montera dörr och fönster i öppningar som är skeva, i gamla hus och vid renovering och ombyggnad.

Nästa steg: Välj rätt skruvlängd>>

Montage av dörr och fönster med karmskruvsystem är enkelt och möjliggör dessutom efterjustering, vilket är en stor fördel när förutsättningarna för montage inte är optimala. Exempelvis i ett hus som satt sig med åren och där öppningen för fönster/dörr ska sitta, är sned och skev.

Vårt karmskruvssystem består av ett antal produkter där Karmskruven Programa Plus spelar huvudrollen (skruven på bild nedan).

SE_karmskruv_montera-karm_karmmontage_fonstermontage_dorrmontage_1000x500px.jpg

När kan du använda Karmskruv Programa Plus:

 • Montera ytterdörr
 • Montera innerdörr
 • Montera fönster
 • Montera glaspartier

I vilka material kan skruven användas? 

 • Trä
 • Betong
 • Massivtegel
 • Lättbetong
 • Håltegel
 • Lättklinker

Karmskruven rekommenderas vid: 

 • Renovering av karm
 • Karmmontage i gamla hus
 • Karmmontage med sned karm

SE_karmskruv_karmmontage_montera-dorr_montera-fonster_fonstermontage_dorrmontage_1000x500px.jpg


Fördelar med Karmskruv Programa Plus

Efterjustera karm enkelt och demontera utan skador 

Med karmskruven monterar du fönster och dörrar utan fasta klossar vilket ger ett helt justerbart montage som du enkelt kan demontera utan skador på karm eller underlag.

Minskar risk att spräcka karmen

Karmskruvens skapar ett fint ingångshål tack vare fyra skärspår i hylsan som skär av träfibrerna när den går in. Det minimerar risken för att spräcka regeln när karmskruven hamnar för nära kanten. En sprucken regel märks inte direkt, utan först efter ett par månader, då dörren kan bli svårstängd. 

Minskar risk för att överdra hylsan

Om man spänner karmen för mycket på ena sidan, utan att släppa efter på motsvarande sida, är risken stor att överdra hylsan. Programa Plus helt runda hylsa, minskar risken för överdragning väsentligt. Även risken för att hylsan spricker vid snett montage reduceras kraftigt, genom det tjockare godset i hylsan. Hylsan är 42% starkare jämfört med traditionellt karmskruv. 

Underlättar isolering av dörr och fönster

Karmskruven förbättrar och underlättar ur isolersynpunkt, då man med mineralull eller fogskum kan få en obruten drevning med karmskruvsmontaget.