Monteringsanvisning för karmmontage med Karmskruv L

Nästa steg: lista över samtliga produkter som behövs för montaget >>

Innan du börjar tänk på:

  • Se till att köpa rätt skruvlängd! Skruvarna ska ha ett monteringsdjup på minst 45 mm i väggen.
  • Karmskruvarna ska monteras med avstånd på ca 500 mm.
  • Säkerställ att halva karmen är genomborrad med 14 mm hål och resterande med 5 mm hål.
  • Saknas förborrade hål i karmen, borra hål med karmskruvsborr

Monteringsanvisning:

1. Vi startar med att montera nivåskruvar så nära karmens ytterkanter som möjligt. Nivåskruven säkerställer en rak kram. Använd minst två skruv per fönster. Finns en mittpost ska ytterligare en skruv placeras där. Är det en dörr som monteras så krävs fler skruvar nedtill då tröskeln kommer belastas, då måste det finnas fler skruv som stöd hela vägen under. 

se_nivaskruv_steg1_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

2. Montera Nivåskruven med TX30 bits.

TÄNK PÅ!
Består väggmaterialet av betong krävs förborrning Ø 6,0 mm, borrdjup ca 40 mm samt nylonplugg N 6×30. Montage i trä eller i stålregel (max. 2,0 mm) med träregelförstärkning, kräver ingen förborrning.

se_nivaskruv_steg2_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

3. Placera fönsterkarmen i öppningen, på nivåskruvarna. Luftspalten under karmen bör vara ca 15 mm. Om du vill centrera karmen ordentligt föreslår vi att du använder två eller flera Pumpbags som du pumpar upp på sidorna mellan fönster och karm på tills det sitter centrerat. 

se_karmskruv_steg3_pumpbag_karmmontage_essve_1000x500px.jpg_svart.jpg 4. Sätt vattenpass på karmen och justera Nivåskruven med Justerverktyget  tills karmen sitter rakt. 

se_nivaskruv_steg4_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

5. Nu är det dags att sätta fast karmen! Använd TX25.  

Fäster du karmen i hårt/poröst material?
Ska du fästa karmen i betong, lättbetong, lättklinker, tegel eller håltegel måste du plugga innan du skruvar i karmskruven.

Fäster du karmen i trä?
Vid montage i träbehöver du inte plugga, utan kan dra i karmskruven direkt. 

När du monterar karmskruven i hålen i karmen se till att hullingarna under huvudet på skruven går in i karmmaterialet. Hullingarna greppar nämligen tag i karmen och möjliggör justering av karmen efteråt. För ett hållfast montage ska du också säkerställa att monteringsdjupet är minst 45 mm in i stommaterialet.

se_karmskruv_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_fonstermontage_dorrmontage_essve_500x1000-px.jpg

6. Om karmen inte är rak när du monterat alla skruv så kan du enkelt justera karmen genom att skruva karmskruven in eller ut. Hullingarna under skruvhuvudet gör så att karmen följer med när du skruvar. Använd vattenpass både horisontalt och vertikalt. 

se_karmskruv_steg6_montera-karm_karmmontage_essve_montera-fonster_nya-fonster_1000x500px.jpg

7. När samtliga karmskruv är i och karmen är rak och centrerad sätter du täcklock över hålen i karmen. Täcklocken kommer i flera färger, så du får enkelt ett subtilt montage oavsett fönsterfärg. 

se_karmskruv_steg7_tacklocl_karmmontage_fonstermontage_dorrmontage_montera-karm_essve_1000x500px.jpg

8. Nu är det dags att isolera spalten mellan karmen och vägg. Du isolerar bäst med fogskum som har både ljuddämpande och värmeisolerande egenskaper. Önskar du ett isocyanatfritt fogskum väljer du Fogskum Flex EKO som är mycket bra ur arbetsmiljösynpunkt. Vill du ha ett fogskum med något bättre prestanda (men med isocyanater) köper du Fogskum Flex

Tänk på! 

Beroende på årstid kan träet i karm, regel och/eller väggen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget behöver efterjusteras. För att justera tar du bort täcklocken och använder TX25 bits i skruvdragare för att justera karmskruven in eller ut. Enkelt!

Produkter som används i montaget

Alla steg i karmskruvs-guiden:

1. När kan du använda Karmskruv L >>

2. Montageanvisningar för karmmontage med Karmskruv L (du är här)

3. Produktöversikt - allt som behövs för montaget>>