Montering med Karmskruv L

Karmskruv L är lämplig för mindre fönster och lättare innerdörrar. Välj typ av karmskruv beroende på väggmaterial.

Vid vilka montage rekommenderas Karmskruv L

Karmskruv L ger ett användarvänligt montage som görs i ett moment och som inte kräver några specialverktyg. Den passar mindre fönster och lättare innerdörrar i både äldre hus där förutsättningarna inte är optimala, samt i nybyggnation med perfekta vinklar. Justering av karmen görs enkelt genom att karmskruven skruvas inåt eller utåt.

I vilka material kan den användas?

Karmskruv L är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den finns med vass spets för trä och betong, och med borrspets för stål. Hullingarna under skruvskallen pressas in i karmen, vilket ger ett starkt montage.

Karmskruv L kan användas i väggmaterial som natursten, betong, tegel, trä, stål och håltegel, men tänk på att välja karmskruvstyp efter väggmaterial. För trä och betong samt montage med plugg rekommenderar vi Karmskruv L ellr L8 med vass spets. För stål passar Karmskruv L med borrspets för stål (borrkapacitet 2,0 mm). För montage med Karmskruv L 10 krävs stegborrad karm 14/5 mm.

Justera montaget

Beroende på årstid kan träet i karmen, regeln och/eller väggen antingen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget måste efterjusteras. Ta då bara bort täcklocken och använd en TX25 bits för att justera karmskruven.

Så monterar du karm med Karmskruv L

Karmskruven ska monteras med avstånd på ca 500 mm. Säkerställ att halva karmen är genomborrad med 14 mm hål och resterande med 5 mm hål. Skulle det saknas hål, borra med karmskruvsborr.

1. Ställ karmen i öppningen. Använd ESSVE Nivåskruv istället för kilar och klossar för effektivare montage.

TÄNK PÅ! Består väggmaterialet av betong krävs förborrning Ø 6,0 mm, borrdjup ca 40 mm samt nylonplugg N 6×30. Montage i trä eller i stålregel (max. 2,0 mm) med träregelförstärkning, kräver ingen förborrning.

Karmskruv_L_montage_1.JPG

2. Skruva i karmskruvarna. Se till att hullingarna på skruven går in i karmen. Monteringsdjupet måste vara minst 45 mm in i stommaterialet. Använd TX25 bits.

Karmskruv_L_montage_2.JPG

3. Justera karmen genom att skruva karmskruven in/ut. Hullingarna på stammen gör att karmen följer med.

Karmskruv_L_montage_3.JPG

4. Sätt täcklock över alla hål.

Karmskruv_L_montage_4.JPG

5. Isolera spalten mellan vägg och karm.

Karmskruv_L_montage_5.JPG

 

Läs nästa sida Alla produkter i montagesystem Karmskruv L>>