Montera små och lättare fönster - Karmskruv Lätt

Karmskruv Lätt är enkel att använda och kräver inga specialverktyg. Lämpligt för mindre fönster och lättare innerdörrar.