Karmskruv L - För mindre och lättare fönster

Karmskruv Lätt är enkel att använda och kräver inga specialverktyg. Lämpligt för mindre fönster och lättare innerdörrar.

Proffsguide Karm

Karm_omslag.JPG

LADDA NED SOM PDF