Karmhylsa: Välj rätt längd

Det finns två olika längder på Karmhylsa Indu-Prog. I detta steg hjälper vi dig välja rätt längd för ditt karmmontage.

Nästa steg: Välj rätt skruv baserat på väggmaterial >>

Hylsan kommer i två längder, 28 mm och 38 mm, det innebär att du smidigt kan montera karm även om fogbredden är olika på fönstret eller dörrens olika sidor. Räcker inte karmhylsans längd kan du förlänga med distansbrickor. De gröna distansbrickornas funktion är att säkerställa korrekt montage när spalt mellan karm och vägg blir för stor. Distansbrickan monteras enkelt på Indu-Prog Karmhylsa (se bild nedan).

se_karmmontage_distansbricka_karmhylsa_indu-prog_montera-dorr_montera-fonster_1000x500px.jpg

Det finns två faktorer att ta hänsyn till när du ska välja rätt längd på karmhylsan. 

  • Fogbredd, dvs glipan mellan karm och vägg
  • Tyngd på montaget (karmen)

Storlek på fogbredd

Fogbredd

Produkt

0-13 mm 28 mm karmhylsa
10-23 mm 28 mm karmhylsa + distansbicka
0-23 mm 38 mm karmhylsa 
10-33 mm 38 mm karmhylsa + distansbricka

Notera!
Karmhylsan ska monteras minst 15 mm in i karmen. 

Tyngre montage?

  • För montage av tyngre ytterdörrar, större fönster och glaspartier använd alltid karmhylsa med 38 mm längd.
  • Vid tyngre montage i trä samt alla montage i lättbetong, måste tryckfördelningsbricka användas. Läs mer om det nedan.

Tryckfördelningsbricka för tunga montage och lättbetong

Tryckfördelningsbricka används för att stabilisera montaget och för att undvika att hylsan ”äter” sig in i väggmaterialet. Brickan krävs vid tyngre montage och i montage mot lättbetong. Tänk på att tryckfördelningsbrickan bygger på fogbredden med 4 mm!

Det går att montera karm med både distansbricka och tryckfördelningsbricka. Tryckfördelningsbrickan ska då vara längst in mot väggen. 

se_karmmontage_distansbricka_montera-karm_karmhylsa_1000x500px.jpg