Karmhylsa: Välj rätt längd

Välj rätt längd på Karmhylsa Indu-Prog. Vi hjälper dig göra rätt.

Välj rätt längd

Vilken längd du ska välja på karmhylsan avgörs av fogbredden, dvs glipan mellan karm och vägg samt tyngd på montage.

Välj Indu-Prog 38 mm när du ska montera tyngre ytterdörrar, större fönster och glaspartier samt vid fogbredd upp till 23 mm. För större fogbredd – använd distansbricka.

Välj Indu-Prog 28 mm när du ska montera lättare fönster och dörrar samt vid fogbredd på 13 mm.

valj_ratt_langd_induprog.jpg

 

Hylsan ska monteras minst 15 mm in i karmen. För att förlänga en fog kan en distansbricka användas. Det betyder att:

1. 28 mm karmhylsa ger fogbredd på 0–13 mm.

2. 28 mm karmhylsa med distansbricka ger fogbredd på 10–23 mm.

3. 34 mm karmhylsa ger fogbredd på 0–23 mm.

4. 34 mm karmhylsa med distansbricka ger fogbredd på 10–33 mm.

Om tryckfördelningsbricka används, byggs fodbredden på med 4 mm.

Välj_rätt_längd_induprog_ratio_3_2_SWE_ (1).jpg

 

Läs nästa sida: Tryckfördelningsbricka och distansbricka >>

<< Läs föregående sida: Produktöverblick- allt som ingår i systemet