Tryckfördelningsbricka och distansbricka

Använd tryckfördelningsbricka och distansbricka på rätt sätt.

Vid tyngre montage i trä samt alla montage i lättbetong, måste tryckfördelningsbricka alltid användas. Tryckfördelningsbrickan används för att undvika att hylsan ”äter” sig in i väggmaterialet. Distansbrickans funktion är att säkerställa ett korrekt montage när spalten mellan karm och vägg blir för stor och hylsans längd inte räcker till.

DSC_1383_induprog_tryckfördelningsbricka_distans_1000x440.jpg

 

När ska tryckfördelningsbrickor användas?

Om montaget sker mot lättbetong eller om det är en tyngre dörr eller fönster som monteras mot trä, ska tryckfördelningsbrickor användas.

bild10_montage_tryckfördelningsbricka_1000x440.jpg

 

När ska distansbrickor användas?

Om spalten mellan karm och vägg blir större än 13 mm för 28 mm hylsan och 23 mm för 38 mm hylsan ska distansbricka användas. Vid montage mot lättbetong måste även tryckfördelningsbricka användas.

bild12_montage_tryckfördelningsbricka_1000x440.jpg

 

 

Läs nästa sida: Montage i olika väggmaterial  >>

<< Läs föregående sida: Välj rätt längd