Produktöverblick – allt som ingår i systemet

Läs mer om produkterna som ingår i montagesystem Indu-Prog.

Produkter Indu-Prog

KARMHYLSA INDU-PROG: Karmförankring som ger ett helt justerbart montage. Fungerar oavsett i vilket material karmen ska monteras. Finns i två längder.

KARMHYLSA SERIEKOPPLING: Används när karmen inte ska monteras i vägg utan i annan karm.

SKRUV FÖR KARMHYLSA: Välj montageskruv beroende på väggmaterial. ESSVE montageskruvar är anpassade för de flesta hylsor, oavsett fabrikat. Här finns en guide till vilken skruv som passar ditt montage.

FOGSKUM FLEX: Mjukt fogskum som gör det möjligt att efterjustera karmen. Ersätter drev. OBS! Inga andra fogskum bör användas vid karmmontaget.

TÄCKLOCK: För att dölja hålen i karmen. Finns i olika färger och storlekar.

TRYCKFÖRDELNINGSBRICKA INDU-PROG: Ett krav vid montering av tyngre fönster och dörrar samt vid montage med lättbetongskruv. Används för att inte hylsan ska ”sjunka in” i väggen.

DISTANSBRICKA INDU-PROG: När spalten mellan karm och vägg blir för stor måste distansbricka användas för ett korrekt montage.

MONTAGEBESLAG INDU-PROG: Används när karm och vägg inte linjerar. Exempelvis om fasad flyttats ut vid tilläggsisolering eller om karmen inte kan fästas i bärande konstruktion.

KARMHYLSVÄSKA Startkit med allt för montage av fönster, glaspartier, innerdörrar samt ytterdörrar.

Verktyg Indu-Prog

KARMSKRUVSBORR DLT 14/5: Ger ett extra fint 14 mm hål i karmen.

KARMFIXVERKTYG INDU-PROG: Förenklar montaget och håller karmen på plats.

KARMMONTAGENYCKEL LEDAD KMN: Säker montering av fasta fönster. Minskar risken att spräcka hylsan och karmen samt att fönstret repas vid montage med skruvdragare.

SPÄRRNYCKEL INDU-PROG: För justering av hylsan. Perfekt vid montage av fasta fönsterpartier där åtkomligheten är begränsad. Används tillsammans med Universalverktyg Indu-Prog.

UNIVERSALVERKTYG INDU-PROG: Monterings- och justeringsverktyg med HEX10 för montage av hylsor och TX30 för montage av samtliga skruvar.

JUSTERINGSVERKTYG INDU-PROG: Används för att justera karmhylsan via fogspalten.

Nivåskruv med tillbehör

NIVÅSKRUV: Ersätter kilar och klossar vid montage av fönsterkarm. Gör det enklare att justera så att fönstret är i våg.

JUSTERINGSVERKTYG NIVÅSKRUV: Verktyg som enkelt justerar nivåskruven för att få karmen i våg.

LÄTTBETONGPLUGG: Borras med 10 mm borr och slås där efter i med hammare. 

 

Läs nästa sida: Välj rätt längd >>

<< Läs föregående sida: Karmhylsa Indu-Prog