Nivåskruv

Montera fönster enklare. Nivåskruv ersätter kilar och klossar vid karmmontage. Här hittar du också monteringsanvisning för nivåskruv.

Förenkla montering av fönsterkarmar genom att använda nivåskruv istället för kilar och klossar. Nivåskruven är enkel att justera så att karmen hamnar i rätt nivå och har en justermån på 7–35 mm. Den patenterade skallen motverkar att karmen ”vandrar” när den justeras.

Utvecklad för enkel justering och smidigare montage av fönsterkarmar

  • Patenterat huvud - karmen vandrar inte vid justering.
  • 110 kg maxbelastning/skruv
  • Stort huvud – motverkar insjunkning i karmen
  • 20 mm sexkant för efterjustering 
  • Bits TX30 för montage
  • Gängskär i betong och tegel
  • Fiberskär undviker sprickbildning

TÄNK PÅ! Montage i betong kräver förborrning med 6 mm borr, i tegel 5 mm och i lättbetong 10 mm plus en lättbetongplugg.

Monteringsanvisning nivåskruv

1. Montera nivåskruvar så nära karmens ytterkanter som möjligt. Minst 2 st per fönster. Finns en mittpost, så ska en nivåskruv placeras även där.

2. Montage i trä kräver ingen förborrning. Montage i betong kräver förborrning med 6 mm borr, i tegel 5 mm och i lättbetong 10 mm plus att lättbetongplugg då måste användas. Nivåskruven monteras med TX30 bits.

3. Placera fönsterkarmen i hålet, på nivåskruvarna. Luftspalten under karmen bör vara ca 15 mm.

Montera_nivåskruv_123_1000x440.jpg

4. Använd ett vattenpass och finjustera med justeringsverktyget så att karmen står helt i våg. Montera sedan med karmhylsor.

Montera_nivåskruv_4_1000x440.jpg

Läs nästa sida: Karmfixverktyg >>

<< Läs föregående sida: Montage i olika väggmaterial