Monteringsanvisningar

Monteringsanvisning för montering av karm med karmhylsa Indu-Prog.

Karmhylsan ska monteras med avstånd på ca 500 mm. Använd de förborrade 14 mm hålen i karmen. Skulle det saknas, borra med karmskruvsborr. För montage i väggmaterial, såsom trä, plåt, betong, tegel, håltegel, lättbetong och lättklinker.

 

Monteringsanvisningar karmhylsa Indu-Prog

1. Sätt in monteringsverktyget Indu-Prog i skruvdragaren och skruva in karmhylsorna i de förborrade 14 mm hålen i karmen. Skruva från karmens utsida. Läs mer här om att välja rätt hylslängd.

2. Ställ in karmen i öppningen. Använd ESSVE Nivåskruv istället för kilar och klossar för att justera så att karmen hamnar i våg. Se här för instruktioner.

3. Fixera fönstret med kilar eller ESSVE pumpbag. Kontrollera att fönstret står i lod i alla riktningar samt att de står mitt i öppningen.

Montera_karm_123_1000x440.jpg

4. Skruva ut de två nedersta hylsorna på var sida mot väggen.

5. Fortsätt med de två övre hylsorna. Kontrollera med vattenpass att allt är rakt.

6. Betong och tegel måste förborras med 6 mm borr. Borrningen sker genom hylsan in i väggen.

Montera_karm_456_1000x300.jpg

 

7. Skruva nu ut de resterande hylsorna (om det finns) och skruva in skruv genom hylsorna in i väggen.

8. Sätt täcklock över alla hål. Klart!

9. Isolera spalten mellan vägg och karm.

Montera_karm_789_1000x300.jpg

TÄNK PÅ! Beroende på årstid kan träet i karmen, regeln och väggen antingen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget måste efterjusteras. Ta då bara bort täcklocken, lossa på väggskruven och skruva på hylsan. Där efter dras skruven åt igen och täcklocket sätts tillbaka.

<< Läs föregående sida: Karmfixverktyg

Karmutbildning

På ESSVE har vi specifika karmutbildningar för våra återförsäljare. Där får ni kunskap och råd om när vilken karminfästning ska användas samt praktisk erfarenhet av karmmontage. Kontakta din lokala säljare för mer information och för att boka en utbildning.