Montage i olika väggmaterial

Väggmaterialet du monterar karmen i avgör vilken skruv du ska använda tillsammans med karmhylsan. Nedan går vi igenom skruvval för trä, betong, lättbetong, klinker, tegel, håltegel och stål.

Nästa steg: Montera en rak karm >>

Montage i trä

  • Träskruv Light 6,0X50 för mindre fönster och lättare dörrar. Har TX30 bitsfäste
  • Träskruv Light 6,0X65 för mindre fönster och lättare dörrar, typ innerdörrar. Används i kombination med distansbricka. TX30 bitsfäste.
  • Träskruv 8,0X65 för tyngre fönster och dörrar, typ ytterdörrar. Använd tryckfördelningsbricka vid montage av dörrar.TX30 bitsfäste.

Montage i betong/tegel

  • Betongskruv 7,5X92: Kräver förborrning med 6 mm borr. Montera med TX30 bitsfäste.

Montage i lättbetong/klinker

  • Lättbetongskruv 8,0X120: Använd alltid i kombination med tryckfördelningsbricka. Ingen förborrning krävs men undvik överdragning. TX30 bitsfäste.

Montage i stål

  • Självborrande skruv 7,0X45 MM: Stålregel, max godstjocklek 5 mm. TX30 bitsfäste.

Montage i betong

  • Betongskruv 7,5X65: Kräver förborrning 6 mm. TX30 bitsfäste.

Montage i hålsten/håltegel

  • Betongskruv 7,5X132: Kräver förborrning 6 mm. TX30 bitsfäste. Borra försiktigt så att inte hålväggarna krossas.