Montage i olika väggmaterial

Väggmaterialet avgör vilken skruv du ska använda tillsammans med karmhylsa Indu-Prog.

Montage i trä

TRÄSKRUV LÄTT 6,0X50: Mindre fönster och lättare dörrar med TX30 bitsfäste

TRÄSKRUV LÄTT 6,0X65: Mindre fönster och lättare dörrar, typ innerdörrar. Används med distansbricka. TX30 bitsfäste.

TRÄSKRUV 8,0X65: Tyngre fönster och dörrar, typ ytterdörrar. Använd tryckfördelningsbricka vid montage av dörrar.TX30 bitsfäste.

 

Montage i betong/tegel

BETONGSKRUV 7,5X92: Kräver förborrning 6 mm. TX30 bitsfäste.

 

Montage i lättbetong/klinker

LÄTTBETONGSKRUV 8,0X120: Använd alltid tryckfördelningsbricka. Ingen förborrning krävs. Undvik överdragning. TX30 bitsfäste.

 

Montage i stål

SJÄLVBORRANDE SKRUV 7,0X45 MM: Stålregel, max godstjocklek 5 mm. TX30 bitsfäste.

 

Montage i betong

BETONGSKRUV 7,5X65: Kräver förborrning 6 mm. TX30 bitsfäste.

 

Montage i hålsten/håltegel

BETONGSKRUV 7,5X132: Kräver förborrning 6 mm. TX30 bitsfäste. Borra försiktigt så att inte hålväggarna krossas.

 

Läs nästa sida: Nivåskruv >>

<< Läs föregående sida: Tryckfördelningsbricka och distansbricka