Karmfixverktyg

Snabbare montage i trä med karmfixverktyg.

Karmfixverktyget förenklar och effektiviserar karmmontaget, samt säkerställer att karmen hamnar centrerat i öppningen.

Ett verktyg, två funktioner

Verktygen slås in i väggen genom den monterade karmhylsan. Därefter kan karmen enkelt justeras.

  • Enkelt att justera karmen i sidled innan skruven monteras
  • Säkerställer att karmen är kvar i rätt position under monteringen
  • Enbart små efterjusteringar behöver göras


Monteringsanvisningar karmfixverktyg

1. Kontrollera att fönstret står i lod med hjälp av vattenpass. Slå i karmfixverktygen genom hylsorna in i träväggen. När alla verktyg är på plats, justera karmen i sidled så att den hamnar rätt i öppningen.

2. Skruva ut hylsorna mot väggen med hjälp av karmfixverktyget och 10 mm spärrnyckel. Kontrollera att karmen är i lod i alla riktningar.

Montera_karmfixverktyg_12_1000x440.jpg

3. När alla hylsor är utskruvade mot väggen, ta bort ett karmfixverktyg i taget och ersätt med lämplig träskruv. Då alla hylsor fått en skruv är montaget klart och hålet täcks med ett täcklock.

Montera_karmfixverktyg_3_1000x440.jpg

Läs nästa sida: Monteringsanvisningar >>

<< Läs föregående sida: Nivåskruv