Montera fönster och dörr med karmhylsa

Steg för steg guide för montering av karm med karmhylsa Indu-Prog.

Innan du börjar:

  • Karmhylsan ska monteras med avstånd på ca 500 mm.
  • Använd de förborrade 14 mm hålen i karmen. Saknas hål, borra med karmskruvsborr.
  • Karmhylsa kan monteras i väggmaterial som trä, stål, betong, tegel, håltegel, lättbetong och lättklinker.

Monteringsanvisning 

I videon nedan får du instruktioner för hur du monterar fönster och dörr med Indu-Prog karmhylsa. Önskar du istället steg för steg-instruktioner med text och bild scrolla ned så får du samtliga 8 steg i det formatet istället.


Montera fönster och dörr med Karmhylsa Indu-Prog:

1. Sätt Universalverktyg Indu-Prog i skruvdragaren med HEX-sidan utåt så att du kan montera karmhylsorna. Skruva sedan i karmhylsorna i karmens förborrade 14 mm hål. Du ska skruva i hylsorna från karmens utsida och hylsan behöver monteras minst 15 mm in i karmen.

Finns inga förborrade hål i karmen?
Gör hål genom att borra med karmskruvsborr. Borra från utsidan av karmen för att minska risk för fula hål på insidan av karmen. 

se_karmmontage_montera-karm_karmhylsa_indu-prog_essve_1000x500px.jpg

2. När du skruvat i samtliga hylsor ställer du in fönstret/dörren på Nivåskruvarna som du monterat i öppningens nederkant. Justera nivåskruvarna med justeringsverktyget tills karmen är rak. Kontrollera med vattenpass. Klicka här för instruktioner om hur du monterar Nivåskruvar.

se_karmmontage_karmhylsa_indu-prog_steg2_essve_montera-karm_1000x500px.jpg

3. När karmen står rakt på Nivåskruvarna pumpar du upp Pumpbags som du placerar mellan fönster och vägg för att centrera karmen. Se till att du inte placerar Pumpbags framför en karmhylsa. Pumpbags ser till att karmen hålls på plats under montaget. Kontrollera till sist att fönstret står i lod i alla riktningar.

se_karmmontage_karmhylsa_indu-prog_steg3_montera-karm_essve_100x500px.jpg

4 och 5. När karmen är på plats börjar du att skruva ut de två nedersta hylsorna mot väggen så att de spänner mot väggen. Fortsätt sedan med att skruva ut de två övre hylsorna mot väggen. Du använder Universalverktyg Indu-prog i skruvdragaren och skruvar genom de förborrade hålen i karmen. 

Justera sedan karmen genom att skruva hylsorna in eller ut mot vägg tills karmen är rak och centrerad. Använd vattenpass! 

Tänk på! 
Monterar du karmen i lättbetong så måste du använda tryckfördelningsbricka. Det samma gäller om karmen är tung, t.ex. stora glaspartier eller en tung dörr. Läs mer om det här. 

se_karmmontage_karmhylsa_indu-prog_steg4o5_montera-karm_essve_100x500px.jpg

6. Nu är det dags att montera Indu-prog skruvar i väggen, de skruvas fast genom karm och karmhylsa. Du väljer skruv baserat på väggmaterialet karmen ska fästa i (läs mer om skruvval här).

Börja med att vända på Universalverktyget Indu-Prog så att TX-fästet är utåt. Ta sedan och skruva i Indu-Prog skruv i samtliga hål där du fäst en karmhylsa. Börja i hålen längst upp, ta sedan de längst ner. Om du har flera hål i mitten, montera skruv där till sist.

OBS! Ska du fästa i betong eller tegel måste du förborra för skruven med 6 mm borr. Borrningen sker genom hylsan in i väggen. 

se_karmmontage_karmhylsa_indu-prog_steg6_montera-karm_essve_100x500px.jpg

7. Sätt täcklock över alla hål för ett snyggt resultat. Täcklock finns i flera färger så du kan få diskret resultat oavsett färg på karmen.

se_karmskruv_steg7_tacklocl_karmmontage_fonstermontage_dorrmontage_montera-karm_essve_1000x500px.jpg

8. Isolera spalten mellan vägg och karm med Fogskrum Flex eller Fogskum Flex Eko.