Infästning i lättbetong

Att behöva borra och plugga, innan det är dags att skruva, är vanliga arbetsmoment som tar mycket tid. Med lättbetongskruv kan du skruva direkt i lättbetongen. Du får ett tryggt montage med högt lastvärde. För de tillfällen då annan skruv än lättbetongskruv behöver monteras, rekommenderar vi att plugg används.

Montage i lättbetong

Tunga laster

Lättbetongskruv Standard är designad för porösa material. Finns med försänkt, kullrig eller montageskruvshuvud och är lämplig för t. ex. regelmontage av trä- och stålreglar, syllmontage och uppsättning av inredningssnickerier. Längd: 65 mm–240 mm.

Skruvas rakt in i lättbetongen, men var noggrann med att inte överdra skruven.Lättbetong.jpg

 

TUNGA LASTER

Lättbetongskruven HL ger högre lastvärden än lättbetongskruv standard.
Den är lämplig för montage av markiser, takstolar, skärmtak, bärlina och fasadbeklädnad. Längder: 185–210 mm.

Skruvas rakt in i lättbetongen.

Lättbetong.jpg

 

Läs nästa sida: Infästning i massiv tegel och håltegel >>

<< Läs föregående sida: Infästning i gips