Stålexpandrar

Pinnskruvsexpander för infästning och mutter

Expandrarna finns i dimensioner från M6 till M24, ibland ännu grövre. De levereras vanligen elförzinkade, varmförzinkade, i rostfritt stål och i HCR stål. De fungerar i material som betong och hårda bergarter och finns för både osprucken och sprucken betong. Stålexpandrarna fungerar både för genomsticks- och eftermontage. Hålet borras i samma diameter som expanderns M-gänga. Expandern slås in hålet och montagedetaljen monteras. Därefter ska muttern dras. Det är viktigt att muttern dras med momentet som anges i montageinstruktionerna. När muttern dras åt klättrar ett clips upp på en kona i expanderns framkant. Vid rätt åtdragningsmoment har clipset kommit så långt upp på konan att expandern får god friktion mot hålväggarna och infästningen kan belastas med utlovad last. Eftersom pinnskruvsexpanders fäste i betongen säkerställs med åtdragning till föreskrivet moment ingår den i gruppen momentkontrollerade expandrar. I ESSVEs sortiment för tyngre montage finns Golden Anchor, ESA7 och ESA1.

På bilden syns ESA7.

ESA7 A4_betong.png

Säkerhetsexpander

Säkerhetsexpandrar finns typiskt för håldiametrar mellan 10 och 28 mm. Infästningen görs sedan med bult eller skruv som har mindre diameter än expanderns ytterdiameter. Säkerhetsexpandern måste därför monteras innan montagedetaljen sätts på plats och expander kan bara användas i förmontage. Levereras vanligen elförzinkade, i rostfritt stål och i HCR-stål.

När säkerhetsexpandern är placerad i borrhålet sätts infästningsdetaljen på plats och bulten/skruven dras åt. Även säkerhetsexpandern är momentkontrollerad, så det är viktigt den dras till rätt moment för bästa funktion. Säkerhetsexpandrar kan i allmänhet användas i både osprucken och sprucken betong. Med säkerhetsexpanderns långa clips får den ett extra säkert fäste mot betongen och kan i förhållande till bult-/skruvdimension klara höga laster. I ESSVEs sortiment finns ESL-S för bult och ESL-SK för konad skruv. Eftersom ingen gängad del av expandern sticker ut, som på t .ex. pinnskruvexpander, ser det färdiga montaget mycket snyggt ut.

På bilden syns ESL-SK för konad skruv.

ESL-SK A4_betong.png

Slagankare

Slagankare finns för borrhål 8–25 mm och infästning med bult M5-M20. Eftersom expanderns ytterdiameter är större än infästningsbulten, måste slagankare monteras innan infästningsdetaljen sätts på plats, dvs. förmontage. Levereras vanligen elförzinkade, i rostfritt stål och i HCR stål. Slagankare expanderas genom att en kona inuti expandern slås framåt. Detta görs med ett verktyg anpassat till varje dimension av expandern.

På så sätt säkerställs det att rätt expansion erhållits när verktyget är slaget i botten. Slagankare finns både med och utan krage. Vid användning av expander utan krage är det viktigt att djupet på borrhålet är enligt montageanvisningarna. Är det djupare, slås expandern djupare när den expanderas med slagverktyget och det finns då risk att skruven är för kort. Vid användning av expander med krage medför det ingen nackdel om borrhålet är för djupt eftersom kragen på expandern gör att den inte kan slås djupare än jäms med betongytan. 

Montagedjupet på slagankare är genomgående grunda, vilket kan vara fördelaktigt eftersom risken att träffa på armering vid montaget minskar. Slagankare ingår i gruppen deformationskontrollerade expandrar, eftersom expansionen erhålls genom att konan i expandern slås till ett förutbestämt djup. I ESSVEs sortiment finns slagankare EKD utan krage och EKD-K med krage.

På bilden syns EKD A4.

EKD A4_betong.png

 

Läs mer om de olika produktgrupperna: