Kemankare

Ankarmassa används vid förankring i håldäckselement, natursten, betong, håltegel, tegel, murverk och lättbetong. Montaget blir permanent och extremt hållfast.

Gemensamt för alla kemankare är de består av två komponenter som härdar till en hård massa när de blandas. Kemankare levereras vanligtvis i patroner, med de två komponenterna i två separata behållare. När massorna pressas ut ur patronen går den genom ett blandarrör som mixar ihop komponenterna till den färdigblandade massan. När man sprutar ut massan är det viktigt att man först tar ett par pumptag, tills man ser att massan är väl blandad, innan man börjar använda massan i infästningshålet. Om massan inte är blandad härdar den inte.

Innan borrhålet fylls med ankarmassa måste det rengöras enligt anvisningarna. Dåligt rengjorda borrhål ger dåligt fäste för ankarmassan och därmed dåliga lastvärden. För kemankare i patron fylls hålet till cirka 2/3-delar, från botten på hålet och uppåt, så att inte luft blir innestängd i massan. Därefter trycks gängstången under försiktig rotation ned till botten av borrhålet. Innan gängstången belastas ska ankarmassan genomhärdas enligt monteringsanvisningen. Härdtiden beror på temperaturen i infästningsmaterialet. Det är också viktigt att förvissa sig om att ankarmassan är anpassad för montaget.

Vissa massor får användas i vattenfyllda hål, medan andra massor inte tål vatten, eftersom det späder ut massorna. I princip kan alla massor användas i hammarborrade hål, medan endast ett fåtal kan användas i kärnborrade hål. Detta eftersom kärnborrningen ger släta ytor som ankarmassorna har svårt att greppa i. Den tillåtna användningstemperaturen skiljer sig också olika mellan olika ankarmassor, vilket man bör ha i åtanke t. ex vid montage på solvarma väggytor eller i varma fabrikslokaler. Det är många faktorer som kan påverka ankarmassan, så det är viktigt att läsa materialet från leverantören. Gängstänger levereras elförzinkade, varmförzinkade och rostfria. Även armeringsstänger är tillåtna att användas ihop med vissa massor.

Mer om våra ankarmassor

Läs mer om de olika produktgrupperna: