Produkter för tung infästning

Produkter som kan användas för infästning i betong kan delas in i grupperna stålexpandrar, kemankare, betongskruv/-bult och fasadplugg.

Stålexpandrar

Typisk för dessa är att de kan belastas omedelbart efter att montaget är klart. De finns i ett flertal olika utföranden. Vid montaget och vid belastning uppkommer krafter som går tvärs expandern, vilket medför att de oftast inte kan monteras lika nära betongkant som andra betonginfästningar.

Läs mer om stålexpandrar 

Kemankare

Ankarmassa trycks in i det borrade hålet och sedan trycks en gängstång under vridning ned i hålet. Ankarmassans användningstemperatur måste vara anpassad till aktuell temperatur i underlaget. Gängstången kan belastas när ankarmassan härdat, vilket brukar ta mellan 30 minuter och 6 timmar, beroende på temperatur och typ av ankarmassa. Vid montage med ankarmassa kan borrhålets diameter och djup avpassas efter gängstångens mått. Infästningen blir därmed flexibel. Med en grov gängstång och ett djupt borrhål kan en infästning med ankarmassa klara riktigt höga laster. Infästningar med ankarmassa expanderar inte vid montaget och ger heller inte lika stora sidokrafter som stålexpandrar gör vid belastning. Det gör att de ofta kan sättas förhållandevis nära betongkant.

Läs mer om kemankare.

Betongskruv

Kännetecknande för dessa infästningar är att de greppar tag i betongen. Med vass egg på gängorna skär de fäste i betongen på samma sätt som en gängpressande skruv gör i stål. Tack vare att ankartypen på säkert sätt greppar fast i betongen, kan de monteras med relativt litet sättdjup. Kort sättdjup och små expansionskrafter vid montaget gör att de kan monteras nära betongkant.

Läs mer om betongskruv.

Fasadplugg

Fasadplugg består av en lång nylonplugg och en skruv. Skruven är speciellt framtagen för att fungera ihop med pluggen och får inte bytas ut mot någon annan typ av skruv, om det inte anges uttryckligen att det kan göras. Pluggen monteras i borrhålet och skruven dras sedan fast så att pluggen expanderar mot hålväggarna. Kraften på expansionen blir inte lika stor som för metallexpandrar, så en fasadplugg kan lättare dras ut ur hålet än en metallexpander. 

Pluggen expanderar mest i spetsen, så för att få full expansion måste skruvspetsen skruvas genom pluggen. Använd alltså inte för kort skruv – det minskar infästningens utdragshållfasthet. Längden på fasadpluggen och utseendet på expansionsdelen varierar för olika användningsområden. Generellt kan man säga att ju sämre material att fästa i, desto längre fasadplugg och längre expansionsdel bör man välja.

Läs nästa sida: Sortimentsguide Tung infästning >>