Montage och infästning i betong och natursten

Osprucken/sprucken betong

I betong uppkommer naturligt sprickor. Sprickvidden är normalt i storleksordningen 0,3 mm.

Sprickorna uppkommer när betongen dragbelastas, oftast på undersidan av bjälklag och balkar eller på ovansidan vid bärande mellanväggar. Det blir också dragspänningar i betongen när den krymper vid härdningen. Infästningar som är monterade i sprucken betong bör vara klassade för användning i sprickor. Används infästningar som inte är utvecklade för sprucken betong kan bärförmågan minska med 50% eller mer om de är monterade i sprickor.

Det behöver dock inte uppstå sprickbildning bara för att förutsättningarna finns. Det kan bland annat förklaras med att betong har draghållfasthet, även om den är låg, som förhindrar uppkomsten av sprickor. Sprickor kan också uppkomma efter det att infästningen monterats, trots att inga sprickor fanns vid montaget.

Tänk på att hållfasthet på sten bör bedömas.

Infästning för betong och natursten

Läs mer om produkterna i vår produktkatalog.

Läs nästa sida: Montage och infästning i lättbetong >>

<< Läs föregående sida: Olika typer av montage