Montage och infästning i lättbetong

Läs mer om lättbetong och produkterna vi rekommenderar för infästning.

Lättbetong

Lättbetong är ett betongmaterial med låg densitet. Den låga densiteten får lättbetongen genom att ballast med låg vikt, t. ex. Leca, används istället för vanlig stenballast. Lättbetongen kallas då lättballastbetong. Lättbetong kan också tillverkas med inblandning av material som bildar gasblåsor i betongen och som därmed ger låg vikt. Lättbetongen kallas då gasbetong, som t. ex Siporex, Ytong och H+H.

Lättbetongens låga densitet ger den betydligt sämre hållfasthetsegenskaper än vanlig betong. Den låga hållfastheten gör att infästningar behöver utformas speciellt för att ge bärförmåga i lättbetong. Vanligtvis försöker man ”få med mycket lättbetong” kring infästningen, eftersom den annars lätt dras ur lättbetongen. Extra långa infästningar, eller infästningar med extra stor diameter, är vanliga sätt att öka bärförmågan. ESSVE Lättbetongskruv är en mycket bra infästning i lättbetong. Den finns i långa längder och Lättbetongskruvens gängor hakar fast i underlaget vilket ger bra fäste. Detta till skillnad mot plugg och skruv som ger fästet genom att pluggen expanderar mot borrhålets väggar utan fasthakning.

Infästning i lättbetong

Läs mer om problemlösaren Lättbetongskruv Heavy Load och de övriga produkterna vi rekommenderar för infästning i betong.

 

Läs nästa sida Montage och infästning i tegel, håltegel och betonghålsten >>

<< Läs föregående sida: Montage och infästning i betong och natursten