Montage och infästning i tegel, håltegel och betonghålsten

Håltegel och betonghålsten

TEGEL_1000.jpgMaterialen är inte massiva utan uppbyggda av kamrar. Infästningarna måste därför greppa i väggarna som skiljer kamrarna. Det kan göras antingen genom att infästningarna expanderar mot väggarna, eller genom att de expanderar på väggarnas baksida.

Det förstnämnda kan åstadkommas med plugg som expanderar mot väggarna och det senare med ankarmassa som trycks i en perfohylsa och tränger ut bakom väggarna. Man kan också använda en plugg som formar sig till en knut på väggarnas baksida.

Både håltegel och betonghålsten är spröda produkter, så det är viktigt att man är försiktig vid borrningen så att inte väggarna mellan kamrarna slås sönder. Jämfört med infästning i massivtegel och vanlig betong blir infästningar i hålmaterial alltid svagare, eftersom infästningarna har mindre material att greppa i.

Speciellt för murade väggar

I väggar som är uppbyggda av lättbetongblock och tegelsten, kan hela block eller stenar dras ur väggen av en utdragsbelastad infästning.

Dessutom kan bärförmågan reduceras om infästningarna placeras i eller nära en murbruksfog. När det gäller skalmurar bör man tänka på att de är gjorda av tunt tegel, ofta inte mer än 60 mm, som sitter fast i bakomliggande vägg med 3–4 kramlor/m2. Vid montage av utdragsbelastade infästningar i en sådan vägg kan hela väggen falla ned.

Håldäckselement

I prefabricerade håldäck kan infästningarna sitta i den massiva betongen eller i anslutning till hålen i elementen. Betongtjockleken under och över hålen kan vara ned till 25 mm. Den tunna tjockleken gör att det bara är ett fåtal infästningar som är lämpliga för montage i anslutning till hålen. Det krävs att infästningen fäster i det tunna betongskiktet.

ESSVE har en håldäcksexpander, EHY, med tyskt godkännande som är speciellt framtagen för håldäck. ESSVE har också klen betongskruv som kan användas. Det är viktigt att infästningarna har något att greppa i och att betongen inte fläks bort vid borrningen. Vi rekommenderar därför försiktig borrning, om möjligt utan slag. Betonghåldäck är spännarmerade.

Vid montage av infästningar i håldäcken är det viktigt att veta var armeringen finns eftersom betonghåldäckens bärförmåga reduceras betydligt om spännarmeringen borras av. Oftast är armeringen placerad mellan hålen och kan vid behov lokaliseras med en så kallad täckskiktsmätare. ESSVE rekommenderar att infästningarna monteras minst 50 mm från spännarmeringen.

 

Läs nästa sida: Produkter för montage i betong >>

<< Läs föregående sida Montage och infästning i lättbetong