Infästning bärlina

Oavsett material på grunden som bärlinan ska fästas i, är det viktigt att förankra hela vägen in i husets stomme och att välja infästning som passar stommens material. Vi hjälper dig välja rätt infästning.

Montage i betong

Betong är det vanligaste materialet att fästa bärlinan i. Tänk på att nyare grunder ofta består av ca 1 cm betong följt av 10 cm frigolit, innan det återigen kommer betong. Se till att förankra bärlinan i det inre betonglagret. För montage i betong rekommenderar vi en expander som är ett beprövat sätt att fästa in tunga laster i betong.

Montage i lättklinker och lättbetong

Putsade fasader är oftast av lättklinker eller lättbetong. Försök komma så djupt som möjligt. Skruven ska helst passera blockets centrum med skruvspetsen. För montage i  lättklinker och lättbetong rekommenderar vi lättbetongskruven Heavy Load som är framtagen för porösa material. Lättbetongskruven skruvas rakt in i lättbetongen eller lättklinkern, d v s ingen förborrning krävs.


Montage i massivt tegel, håltegel och hålsten

Att fästa bärlinor i fasader av tegel, håltegel eller hålsten som är bärande är oftast inga problem. Är det endast en skalmur, måste du veta hur stor belastning den är byggd för att klara. Montage i de nedre lagren är mindre riskfyllt. I vissa fall kan det vara bättre att fästa bärlinan i husets stomme. Vi rekommenderar att du använder ESSVE Betongskruv ECS-C 7,5(6) CorrSeal.

Montage i håltegel och hålsten

Vid montage i hålsten ska fasadpluggen nå förbi första hålrummet i stenen. Detta för att få grepp i minst två av hålstenens väggar för att säkerställa hållfastheten och för montaget passar fasadplugg GXL med tillhörande skruv.

Montage i trä

Montera bärlinan i bakomliggande trästomme eller regel med träskruv HEX och WAF. HEX, som är den starkaste träskruven passar för bärande konstruktioner, minskar risken för sprickbildning vid skruvning och ger ett maximalt grepp. Träskruv WAF som med sitt platta och runda huvud ger låg bygghöjd och passar perfekt för montage i balk- och stolpskor. Båda skruvarna är CE-märkta och ger ett godkänt montage till skillnad från fransk träskruv/"frallan".

Bygg stabilt utan gung

Regla c-avstånd 60 cm och använd trallbrädor som är minst 28 mm tjockt. Varje trallbräda ska ligga över två fack mellan tre bjälkar, dvs minsta längd blir 120 cm.

Ha koll på bredden

Mät alltid varje trallbräda då de kan variera i bredd pga fuktkvoten. För snyggt slutresultat bör hela radens förlängning ha samma virkesbredd.

Rakt och snyggt 

Eftersom bredden på trallbrädorna kan variera med några millimeter, underlättar det om du markerar vid varje meter. Använd penna eller snörslå. Om brädorna inte ligger helt i linje med dina markeringar, justera mellanrummet mellan brädorna. Då får du garanterat ett rakt och liksidigt tralldäck, och du slipper ”fuljustera” på slutet.

Snygga ändar 

Även om det tar lite extra tid, blir slutresultatet mycket bättre om du rensågar varje ändskarv. Använd penetrerande grundolja för att skydda ändträet.

Följ rekommendationerna

Var noga med att följa Svensk Trä och virkesleverantörernas distansrekommendationer för att undvika framtida problem med exempelvis vattenansamlingar.

 

Läs nästa sida: Infästning regelverk >>

<< Läs föregående sida: Infästning grundläggning