Montageinstruktioner

Att montera trall med EDGEFAST är enkelt, går ruskigt snabbt och blir otroligt snyggt. Nedan hittar du steg för steg video och instruktioner för att korrekt montera trallen med EDGEFAST.

1. Brädan närmast vägg fästs med fördel med en traditionell trallskruv, förslagsvis ESSDECK Max, då EDGEFAST-verktygets utformning inte möjliggöra montage av bräda närmast vägg. 

Se till att brädan kommer helt rakt!

2.  När du monterat första brädan vid vägg med traditionell skruv är det dags att plocka fram EDGEFAST-verktyget.

Placera verktyg och distansbricka mot första trallbrädan. För sedan in nästa bräda mot andra sidan av distansbrickan så att den vita distansbrickan hamnar mellan de två brädorna.

Se till så att basplattan på verktyget alltid ligger plant mot trallen när du monterar!

3. Dags att fästa första spiken och det gör vi i första brädan. Om möjligt är det en fördel om spiken skjuts in i centrum av regeln.

Vrid ner spikpistolen så långt det går mot dig. Tryck ner verktyget i brädan för att släppa säkringen. Håll i brädan och tryck på avtryckaren. Poof! Första spiken är monterad. Utan att lyfta bort verktyget gå till steg 4. 

Tänk på! Rätt monterat ska spikhuvudet vara i nivå med brädan eller lite lägre (ca 2 mm)

4. När du monterat spiken i första brädan är det dags att vinkla över verktyget så att änden på magasinet pekar uppåt. Tryck sedan ner verktyget mot brädan så att säkringen släpper och tryck på avtryckaren för att fästa andra spiken. 

5. Fortsätt sedan montaget med att sätta en spik vid varje regel. Observera att du inte ska skjuta in spik flera gånger på samma ställe. 

Skarva trallbräda 

Om trädäcket ska vara längre än trallbrädornas längd behöver du skarva två trallbrädor. Om du skarvar trallen och använder EDGEFAST ska det alltid salas på en spikregel, trallbrädorna placeras sedan över varsin regel enligt bild nedan. Detta för att spiken skall få tillräckligt fäste och inte hamna för nära ändan på brädan. 

se_skarva-trall_skarva-trallbrada_edgefast_bygga-trall_bygga-altan_spikpistol_essve_1000x500px.jpg

Alla steg i guiden för EDGEFAST:

1. Förberedelser för montaget >>

2. Montageinstruktioner (du är här)

3. Produktöversikt - alla produkter som behövs för montaget >>