Montageinstruktioner

Att montera trall med EDGEFAST är enkelt, går ruskigt snabbt och blir otroligt snyggt. Nedan hittar du steg för steg video och instruktioner för att korrekt montera trallen med EDGEFAST.


1. Första b
rädan närmast vägg

Trallbrädan närmast vägg fästs med fördel med en traditionell trallskruv, förslagsvis ESSDECK Max, då EDGEFAST-verktygets utformning inte möjliggör montage av bräda nära vägg. Se till att brädan kommer helt rakt!

2.  Placera vektyget korrekt

När du monterat första brädan vid vägg är det dags att plocka fram EDGEFAST-verktyget.

Placera verktyget mot den monterade trallbrädan. För sedan in nästa bräda mot andra sidan av distansbrickan så att den vita distansbrickan hamnar mellan de två brädorna.

Säkerställ att basplattan på verktyget ligger plant mot trallen när du monterar!

SE_edgefast_spikpistol_bygga-trall_trallbygge_essve_1000x500px.jpg

3. Fäst första EDGEFAST-spiken

Dags att fästa första spiken och det gör vi i första brädan. Om möjligt är det en fördel om spiken skjuts in i centrum av regeln.

Vrid ner spikpistolen så långt det går mot dig. Tryck ner verktyget i brädan för att släppa säkringen. Håll i brädan och tryck på avtryckaren. Poof! Första spiken är monterad. Utan att lyfta bort verktyget gå till steg 4. 

Tänk på! Rätt monterat ska spikhuvudet vara i nivå med brädan eller lite lägre (ca 2 mm). Om infästningen sticker ut från trallbrädan, använd körnare och hammare för att justera.

SE_edgefast_spikpistol_bygga-trall_trallbygge_essve_steg-3_1000x500px.jpg

4. Vinkla över verktyget - fäst andra spiken

När du monterat spiken i första brädan är det dags att vinkla över verktyget så att änden på magasinet pekar uppåt. Tryck sedan ner verktyget mot brädan så att säkringen släpper och tryck på avtryckaren för att fästa andra spiken. 

SE_edgefast_spikpistol_bygga-trall_trallbygge_essve_steg-4_1000x500px.jpg

5. Fortsätt på samma sätt på resterande brädor

Fortsätt sedan montaget genom att flytta verktyget och skjut så att spik monteras vid varje regel. Observera att du inte ska skjuta in spik flera gånger på samma ställe. 

6. Skarva trallbrädor?

Om trädäcket ska vara längre än trallbrädornas längd behöver du skarva två trallbrädor. Om du skarvar trallen och använder EDGEFAST ska det alltid salas på en spikregel, trallbrädorna placeras sedan över varsin regel enligt bild nedan. Detta för att spiken skall få tillräckligt fäste och inte hamna för nära ändan på brädan. 

se_skarva-trall_skarva-trallbrada_edgefast_bygga-trall_bygga-altan_spikpistol_essve_1000x500px.jpg

Alla steg i guiden för EDGEFAST:

1. Förberedelser för montaget >>

2. Montageinstruktioner (du är här)