Debatt

Vi måste öka hantverksyrkenas attraktionskraft. Snart kan vi inte säkerställa tillgången på kompetens!

9 av 10 byggföretag i Sverige har svårt att rekrytera. Detta trots att en färsk undersökning visar att snickaryrket både har relativt hög status och att många svenskar kan tänka sig att sadla om till snickare. Men det finns ett undantag - hos gruppen 18-24-åringar.

I över 50 år har ESSVE utvecklat produkter tillsammans med – och för – snickare. Vi möter dem i vårt labb, ute på projekt, på mässor och i bygghandeln. Det är tack vare dem vi finns och vi gör kontinuerligt undersökningar om utmaningarna de möter. 

Varje dag träffar vi snickare som älskar sitt jobb – men nu visar flera av varandra oberoende undersökningar att:

  • Den redan stora kompetensbristen i hantverkssektorn väntas bli ännu större
  • 92 procent av företagen i byggbranschen har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft.
  • Företagare varnar för katastrofkonsekvenser om hantverksbristen inte stoppas
  • Att den dåliga tillströmningen till hantverksutbildningarna gör att vissa yrken riskerar att helt dö ut

Ytterligare ett sänke är att regeringen lägger ner den nationella satsningen på branschskolor. Trots dess syfte att stärka kompetensförsörjningen inom de bristyrken som Skolverket identifierat som särskilt viktiga. 

För att försöka bringa klarhet genomförde vi under våren en undersökning bland svenskar där det visar sig att snickaryrket anses ha relativt hög status. Smått otroliga 38% av svenskarna kan dessutom tänka sig att sadla om till snickare.

Samtidigt genomförde vi en separat undersökning med verksamma snickare där det framkom att 80% av snickarna själva är nöjda eller väldigt nöjda med sitt yrkesval. Så hur kommer det sig att vi hamnat i den situation vi befinner oss i när yrket anses ha hög status, många kan tänka sig att sadla om och snickarna själva är ambassadörer för sitt yrke? Vi såg ett undantag i undersökningarna – hos gruppen 18-24-åringar anses snickaryrket ha relativt låg status. Trots hög ingångslön och mycket goda chanser för anställning. Låt oss också nämna att arbetslösheten i denna åldersgrupp i april låg på 26,8 %! 

Det är tydligt att vi behöver öka statusen för hantverksyrken, särskilt hos unga och locka fler till att ställa om till snickaryrket. För att få igång en branschdiskussion, och försöka hitta lösningar, har ESSVE bjudit in till paneldebatt på Samhällsbyggnadsarenan i Almedalen. Här diskuterar vi åtgärder som kan öka hantverksyrkenas attraktionskraft för en större del av befolkningen.

Med oss i panelen har vi :

  • Skanskas HR-Direktör Jonas Andé
  • Elin Kebert expert på kompetensförsörjning hos Byggföretagarna
  • Yrkeshögskole-förbundets ordförande Pia Olsson
  • ESSVEs koncernchef Karin Lidman. 

Paneldebatt i Visby

Är ni på plats i Visby hoppas vi se er på Samhällsbyggnadsarenans scen den 27 juni kl.12.30. Ni som inte är på plats kan givetvis se panelen via länk i efterhand på Samhällsbyggnadsarenans hemsida.

Hör av dig!

Men vi stannar inte här. Har du tankar kring hur vi som bransch tillsammans kan hitta lösningar på hantverksbristen? Hör av dig så träffas vi över en kaffe och ser till att göra lite skillnad!

Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.