Tak och avvattning

Att säkerställa bra avvattningssystem för hus är grundläggande för en hållbar fastighet. Installation av hängränna, fönsterbleck och liknande är ett måste.
Ett ljusblått hus med byggnadsställning där ett trätak håller på att monteras.

Avvattning på tak

Att säkerställa ett riktigt bra takavvattningssystem är viktigt för fastigheten för det är inte bara oväder som skapar problem. Ett lätt sommarregn kan skapa en stor mängd vatten. Det sägs att en millimeter regn per timme på ett 100 kvm stort tak genererar cirka 500 liter vatten om det varar i 5 timmar. Bra takavvattning är därför helt nödvändigt om du vill undvika fuktskador på ditt hus. 

Faktorer som påverkar takavvattningen: 

 • Takets lutning
 • Mängden nederbörd
 • Byggnadens utsatthet för vind
 • Kapaciteten för avvattningssystem..
 • ...och närvaron av ett sekundärt avvattningssystem
 • Temperaturskillnader
 • Tätskiktets motstånd mot stående vatten

Minska risken för skador

För att säkerställa bra takavvattning och minska risken för skador på huset och dess stomme finns det vissa åtgärder som kan göras:

 • Ta hänsyn till växtlighet kring fastigheten; träd ökar risk för igensatta avvattningsbrunnar.
 • Säkerställ sekundär takavvattning som tar över när det primära avvattningssystemet inte fungerar.
 • Kolla till avvattningssystemen med jämna mellanrum. Kontrollera t.ex hängrännor och brunnar och sandfällor i mark med anslutning till takavvattning.
 • Kontrollera att det inte finns läckage längs avvattningssystemet. Kolla efter hängrännor som inte ansluter till stuprör eller stuprör som inte ansluter till markledningen.
 • Genomför regelbunden kontroll av bräddavloppet.
 • Se till att anslutning till tätskikt är rätt och riktig vid renovering av avvattningssystem.
Ljusblått trähus med ett nylagt faltak.
Hållare till stuprör monteras med rännkroksskruv på en vit träfasad.

Montera hängränna och stuprör

Med hjälp av takavvattningsprodukter som hängrännor, stuprör och fönsterbleck leds vatten bort från tak och fastighet vid nederbörd eller snösmältning. Det är viktigt att dessa produkter fästs korrekt med skruv som tål utomhusklimat och är anpassade för omständigheterna.

Rännkroksskruv - montera hängränna och stuprör

Hängränna och stuprör monteras på fasaden med rännkroksskruv. Hängrännan monteras längs med takets långsidor - för att montera hängrännor används rännkrokar där hängrännorna sedan kläms fast. En rekommendation är att hängrännor ska ha en lutning på cirka 0,5 centimeter per varje 1 meter mot stuprören så att vattnet rinner undan.

Skruva fast rännkroken med lågt moment på skruvdragaren direkt i de förstansade hålen på rännkroken. 

Montera fönsterbleck

Fönsterbleck hindrar nederbörd från att tränga in mellan fönstrets karmstycke och vägg. Det fyller en stor funktion för fönstrets hållbarhet. Lutningen på fönsterbleck är viktigt då det leder bort vatten - det är därför viktigt att montera det korrekt för att undvika fuktskador.

Vi har fönsterblecksskruv för montage på träfasad. Skruven har fibercut i spetsen vilket underlättar iskruvning och minimerar sprickbildning. Skruven ser också till att täta mot plåten för vädersäkring. Viktigt att se till att fönsterblecksplåten är förborrad vid montage!

Snickare skruvar fast fönsterbläck med skruvdragare.
Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.