Konserwacja Sprężarek

Sprężarki to urządzenia, które wymagają cyklicznych przeglądów i konserwacji, a w okresie jesienno-zimowym, gdy powietrze staje się bardziej wilgotne i zimne w zbiorniku gromadzi się woda. Dobrą zasadą jest spuszczanie tej wody codziennie po zakończeniu pracy. Ta prosta czynność wpływa na niezawodność i przedłuża żywotność sprężarki oraz zasilanych urządzeń.

Woda w zbiorniku = rdza

Zgromadzona w nieoczyszczanym zbiorniku woda powoduje powstawanie rdzy, która z powietrzem, poprzez wyłącznik ciśnieniowy, regulatory ciśnienia i wąż dostaje się do gwoździarki, powodując powstawanie nieestetycznych rdzawych plam na mocowanych elementach drewnianych i wpływa znacznie na sprawność zasilanych urządzeń.
Gromadzącą się w zbiorniku wodę usuwamy codziennie po zakończeniu pracy, poprzez zawór znajdujący się w dolnej części zbiornika.

Oto przykład zbiornika, z którego gromadząca się woda nie była spuszczana przez dłuższy okres. Jest to jeden z wielu przykładów, gdzie gromadząca się i nieusuwana woda spowodowała uszkodzenie urządzeń sterujących sprężarkę.

Rustent vann samler seg i kompressor om den ikke tømmes.jpg

Przykładem braku podstawowych czynności obsługowych sprężarki może być prezentowany zawór kulowy, zablokowany mieszanką rdzy i wody. Próba jego otwarcia i spuszczenia wody okazała się niemożliwa i musieliśmy odkręcić cały zawór, który wymagał wymiany na nowy.

Kuleventil til kompressor fullstendig tilstoppet.jpg

Zawór kulowy po lewej stronie pokazuje, że sprężarka nie była konserwowana od dłuższego czasu. Jest całkowicie zablokowany przez rdzę i wymagał wymiany na nowy. Zawór kulowy po prawej stronie pokazuje, jak duża jest średnica otworu w prawidłowo serwisowanej sprężarce.

Kuleventil til kompressor tilstoppet og rengjort.jpg

W niektórych modelach sprężarek oprócz zaworu spustowego znajduje się również separator wody, który należy opróżniać codziennie po zakończeniu pracy.

Tutaj widzisz separator wody, który wyraźnie pokazuje brak konserwacji i spuszczania wody ze zbiornika. Pamiętajmy, że separator wody jest elementem przez, który powietrze zasila urządzenia, a zabarwienie powierzchni obudowy jest identyczne jak pokazaliśmy dla zawartości zbiornika i zaworu kulowego.
UWAGA, zwróć uwagę, że obudowa separatora wody jest wykonana z tworzywa sztucznego. Jeśli zapomnisz go opróżnić, zamarzająca woda zwiększa ryzyko pęknięcia.


Aby opróżnić separator wody, delikatnie pociągnij czarny przycisk na dole. Nie przekręcaj.

VAnnutskiller til kompressor med rust.jpg

Poniżej dwa separatory, zanieczyszczony i zablokowany rdzą oraz drugi ze sprężarki prawidłowo serwisowanej i codziennie oczyszczanej z wody.

Vannutskiller til kompressor med rust og slik den skal være.jpg

Brak codziennej obsługi może doprowadzić do uszkodzenia.

Tutaj widzicie, jak działa wilgotne powietrze na uszczelki głowic i cylindrów sprężarki. Wilgoć powoduje korozję uszczelek, co z kolei może prowadzić do tego, że sprężarka nie będzie w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia. Konsekwencją może być przegrzewanie sprężarki co w rezultacie prowadzi do szybszego zużycia tłoków, cylindrów i pierścieni uszczelniających.

Topppakning til kompressor utsatt for fukt ruster.jpg

Tutaj widzimy kolejny przykład tego, co może powodować woda i wilgoć w powietrzu. Ściana cylindra jest porysowana.
Bezpośrednią przyczyną było uszkodzenie uszczelki głowicy cylindra. Patrz poprzednie zdjęcie.

Topppakning til kompressor utsatt for fukt ripes opp innvendig.jpg