Dokumentasjon

Vi gjør dokumentasjonsplikten enklere. Essve har nødvendig dokumentasjon i form av CE-merking, ETA-godkjenning, sikkerhetsdatablader etc.

ESSVEs produkter skal tilfredsstille kravene du som håndverker har til kvalitet, samtidig som de skal oppfylle krav til gjeldene lover og regler. Alle våre produkter er godkjente og sertifiserte i form av CE-merking, ETA-godkjenning, BREEAM etc.

All dokumentasjon om produktene våre kan enkelt lastes ned fra

ESSVE eshop

Se under fanen "dokument" under hvert produkt.

Du finner også dokumentasjon og sikkerhetsdatablad på

CE-merking av ESSVE-produkter

Vårt mål er at vi alltid skal CE-merke våre produkter, selv når det ikke kreves. Vi følger naturligvis de harmoniserte europeiske standardene (hEN) og EAD/ETAG.
Som underlag for CE-merkingen ligger uttrekksprøver av produktene. De utføres på samme måte i alle EU- og EØS-land. CE-merkingen viser de deklarerte egenskapene for produktene.

Byggereglene er ulike i landene der CE-merkingen gjelder.
Les mer om CE-merking på standard.no>>

 

Krav til korrosjonsbeskyttelse

For at vi skal kunne garantere at våre produkter tåler fremtidens klima med våtere årstider, tar vi alltid utgangspunkt i de verste forutsetningene.
Våre produkter er utviklet for å tåle kystnære strøk, tøffe industrimiljøer og temperaturforandringer fra -35 til +35 grader.

Under hvert enkelt produkt finnes dokumentasjon om våre produkters korrosjonsbeskyttelse.