Dokumentasjon

Vi gjør dokumentasjonsplikten enklere! ESSVE har nødvendig dokumentasjon i form av CE-merking, ETA-godkjenning, sikkerhetsdatablader etc.

All dokumentasjon om produktene våre kan enkelt lastes ned fra

Se under fanen "dokument" under hvert produkt.

Du finner også dokumentasjon og sikkerhetsdatablad hos

CE-merking av ESSVE-produkter

Vårt mål er at vi alltid skal CE-merke våre produkter, selv når det ikke kreves. Vi følger naturligvis de harmoniserte europeiske standardene (hEN) og EAD/ETAG.
Som underlag for CE-merkingen ligger uttrekksprøver av produktene. De utføres på samme måte i alle EU- og EØS-land. CE-merkingen viser de deklarerte egenskapene for produktene.

Byggereglene er ulike i landene der CE-merkingen gjelder.
Les mer om CE-merking på standard.no>>

 

Krav til korrosjonsbeskyttelse

For at vi skal kunne garantere at våre produkter tåler fremtidens klima med våtere årstider, tar vi alltid utgangspunkt i de verste forutsetningene.
Våre produkter er utviklet for å tåle kystnære strøk, tøffe industrimiljøer og temperaturforandringer fra -35 til +35 grader.

Under hvert enkelt produkt finnes dokumentasjon om våre produkters korrosjonsbeskyttelse.