Dimensjoneringsprogram

ESSVE tilbyr dimensjoneringsprogram for betonginnfesting og massivtre rettet mot ingeniører.

ESSVE CS - et dimensjoneringsprogram for betonginnfesting

ESSVE CS regner enkelt ut holdfastheten på betonginnfesting etter gjeldene regler. ESSVE CS beregner kapasiteten til ulike typer applikasjoner og foreslår de riktige produkter. Programmet er på svensk.

Du legger verdier direkte inn i 3D-visningen og du kan rotere, vri og zoome i grafikken. Du kan lagre dine beregninger, og derfor gå tilbake til tidligere prosjekter for å sikre at alle beregningene du har gjort er riktige.

Da produktutvalget er gjennomarbeidet blir forslagene du får konkrete og enkle å forstå. Programmet gir deg umiddelbart beskjed dersom verdiene som er lagt inn ikke er kompatible med innfestingsvariablene. Du vil få forslag til endringer.

 

LAST NED ESSVE CS

 

ESSWOOD - Dimensjoneringsprogram for massivtre

I samarbeid med ingeniører som er spesialister på konstruksjon i tre har vi utviklet et webbasert beregningsprogram for innfesting i massivtre. ESSWOOD er et tilbud til ingeniører som har behov for å dimensjonere og kontrollere laster i henhold til Eurokod raskt, enkelt og sikkert. 

ESSWOOD beregner skruens last i kombinasjon med type tre som er valgt. Dette er en stor fordel ettersom en innfesting ikke bare er en skrue, men en kombinasjon av skrue og tre.

I dimensjoneringsprogrammet opplever du innfestingen i 3D-visning, og det gjør det enkelt å forstå plasseringen av innfestingen. Med 3D-visning får du også et overblikk over hvor skruene er plassert, om avstanden mellom dem er riktig og du ser kantavstand og plassering i forhold til hverandre.

 

Til ESSWOOD

 

Les mer om vårt sortiment for innfesting i massivtre >>