Båndet plateskrue

Båndet plateskrue

ESSVE båndet plateskrue brukes til montering av spon-, board- og plywoodplater, eller gulvsponplater mot trestender innendørs. Passer til de fleste skruautomater på markedet.

Produkter:3