TAKFOT-BÅND

FIRE BARRIER, er en enkel og effektiv branntetting for takfot/møne og fasade, som motvirker spredning av brann. Brukes der man ønsker å beholde den ventilerte luftespalten.

Det er enkelt å installere båndet. Produktet limes, skrus eller spikres direkte mot underlaget i luftspalten, og vil deretter kunne utvide seg.

Takfot/mønebåndet består hovedsakelig av en ekspanderende grafittmasse som utvider seg kraftig allerede ved lave temperaturer. Grafittbåndet ekspanderer ca. 35ganger sin egen tykkelse, og kan lett håndtere ujevnheter i luftspalten. 

For korrekt montering kreves det 4 festepunkter per meter. Klebe, skru eller spikre takfotbåndet langs midten av spikerslaget, med maks avstand 250mm mellom hvert festeelement, og maks 125mm fra kantene.

FIRE BARRIER leveres på rull av 6,3m og skjæres med kniv ønsket lengde.

Testrapporten er ikke gyldig for sertifisering. Det er opp til brannkonsulenten om produktet skal brukes.

Hensikten med testen var å gi en indikasjon på brannmotstandsytelsen til 3 åpne tetthetssystemer for hulromsbarrierer, montert i takskjegg/takfot og fasade testet ved bruk av varme- og trykkforholdene gitt i BS EN1363-1 2012 med tilleggsretningslinjer fra EN 1364-6, 201x CEN TC 127. De fulle kravene i standarden ble imidlertid ikke oppfylt, og informasjonen som er gitt er kun til bestiller, og skal ikke brukes for å dokumentere ytelse mot standarden eller overholdelse av et forskriftskrav. Testen ble ikke utført i henhold til kravene i UKAS-akkreditering

Produktet er registrert i Svanens husproduktportal.

Les mer

BRUKSOMRÅDE

FIRE BARRIER er en enkel og effektiv branntetning for takfot/møne og fasade som motvirker spredning av brann, og kan dessuten brukes der man ønsker å beholde den ventilerte luftespalten. Andre lignende steder der man ønsker fri ventilering, må stenges når det oppstår brann.

BESKRIVELSE

FIRE BARRIER, er en enkel og effektiv branntetting for takfot/møne og fasade, som motvirker spredning av brann. Brukes der man ønsker å beholde den ventilerte luftespalten.

Det er enkelt å installere båndet. Produktet limes, skrus eller spikres direkte mot underlaget i luftspalten, og vil deretter kunne utvide seg.

Takfot/mønebåndet består hovedsakelig av en ekspanderende grafittmasse som utvider seg kraftig allerede ved lave temperaturer. Grafittbåndet ekspanderer ca. 35ganger sin egen tykkelse, og kan lett håndtere ujevnheter i luftspalten. 

For korrekt montering kreves det 4 festepunkter per meter. Klebe, skru eller spikre takfotbåndet langs midten av spikerslaget, med maks avstand 250mm mellom hvert festeelement, og maks 125mm fra kantene.

FIRE BARRIER leveres på rull av 6,3m og skjæres med kniv ønsket lengde.

Testrapporten er ikke gyldig for sertifisering. Det er opp til brannkonsulenten om produktet skal brukes.

Hensikten med testen var å gi en indikasjon på brannmotstandsytelsen til 3 åpne tetthetssystemer for hulromsbarrierer, montert i takskjegg/takfot og fasade testet ved bruk av varme- og trykkforholdene gitt i BS EN1363-1 2012 med tilleggsretningslinjer fra EN 1364-6, 201x CEN TC 127. De fulle kravene i standarden ble imidlertid ikke oppfylt, og informasjonen som er gitt er kun til bestiller, og skal ikke brukes for å dokumentere ytelse mot standarden eller overholdelse av et forskriftskrav. Testen ble ikke utført i henhold til kravene i UKAS-akkreditering

Produktet er registrert i Svanens husproduktportal.

Art.nr.EANNobbBeskrivelseForpkn.Forpkn. innholdBV
100912735010148043457134783TAKFOT FIRE BARRIER FS BRANNTETTINGSTK1 STK á 1 STBV