Derfor utviklet vi ESSBOX+ systemet

En stor undersøkelse blant proffe håndverkere var grunnlaget for alt arbeidet med ESSBOX+ systemet.

essbox+_ja-trappsnickeri_statistikartikel_essve_1200x400px.jpg

Da vi lanserte den grønne ESSBOX-kofferten i 2012 ble den raskt populær blant nordiske håndverkere. Endelig fikk de 100% kontroll på innfestningen de bruker i sitt arbeid. Men vi visste at det var mer vi kunne bistå med for å forenklere håndverkernes hektiske hverdag. Sammen med Mantap Global har vi spurt flere hundre håndverkere om å fortelle mer om deres hverdag. ESSBOX+ ble vår løsning på deres største tidstyver og utfordringer. Ved å tilby et komplett organisasjon- og tranportsystem kan vi bidra til å forbedre 5 av håndverkernes største utfordringer: 

1. Glemte ting tar tid å hente

90% må løpe til bilen for å hente skruer, utstyr eller verktøy flere ganger i løpet av arbeidsdagen.

2. Lang avstand mellom bil og arbeidsplass

42% må gå mellom 100-300 meter, og 16% løper mer enn 500 meter ut i bilen for å hente utstyr i løpet av arbeidsdagen.

3. Må feilparkere

82,2% av håndverkerne sa de blir tvunget til å feilparkere for å kunne komme seg til arbeidstedet. 

4. Få synes selv de har orden og system

Kun 21% av spurte håndverkere synes selv de har orden og system i alt de bruker til arbeidet. 

5. Bruker mye tid på å lete

Som en konsekvens av mangel på system så bruker 40% opp mot 20 minutter bare på å lete etter riktig verktøy eller innfestning. 

Jobben som håndverker kan være krevende, da du utover din fagkunnskap også må koordinere med f.eks elektriker og rørleggere, vareleveranser og yte kundeservice. Utover det å sjonglere logistikken og tidspress, så viste undersøkelsen at håndverkere opplever høyt stressnivå som kan påvirke dem både fysisk og mentalt. 

1. 67,5% av håndverkere ser på sitt arbeid som stressende

Avvik i planer, avbrytelser og rot i verktøy, utstyr og skruer er noen eksempler håndverkerne nevner som skaper stress.

2. 79,4% av håndverkere opplever at stressen går utover relasjoner

70,7% av håndverkere oppgir at stress på arbeidet går utover relasjonen med familie, venner og kundene. 8,7% sa at stresset påvirkler slike relasjoner i høy grad.

3. 45% har vært sykemeldt fra jobben

Undersøkelsen viser i sin helhet at det finnes en rekke utfordringer i håndverkernes hverdag. Disse utfordringene kan noen ganger gi alvorlige konsekvenser og kan ende opp med sykefravær. 

4. 66,7% har fått skader eller fysiske plager på jobb

En majoritet av håndverkerne sier de har fått skader eller andre fysiske plager av tunge løft på jobb.

Del av løsningen - ESSBOX+ Systemet

ESSVE har i alle år jobbet tett med håndverkerne selv når vi utvikler produkter, og vårt nyeste tilskudd er intet unntak. Vårt mål er hele tiden å kunne bidra til en bedre arbeidshverdag for håndverkere via våre produkter. Vi vet at du som håndverker ikke bare skal ha kontroll på skruer og festemidler, men du har også en rekke andre behov i løpet av arbeidsdagen. Med ESSBOX+ systemet muliggjør vi enklere organisering og kombinerer dette med effektiv transport som både sparer tid og ryggen. 

Systemet minsker tiden det tar å løpe mellom bilen og arbeidsplassen, samt sikrestiller at du har fullstendig kontroll på alt du trenger for å gjøre jobben.

Organiser og transporter med ESSBOX+

essbox+_essve_fika_snickarfika_kaffepaus_1200x400px.jpg

* Undersøkelsen ble gjennomført av Mantap Global AB med ESSVE som oppdragsgiver. Den inneholder fullstendige svar fra 258 håndverkere.