Reklamasjon

Må du reklamere på et av våre produkter skal du gjøre det hos den forhandleren du kjøpte varen av. Her finner du tips til informasjon det er lurt å ha med ved reklamasjon.

Ta bilde av, eller ta med, produktet til butikken

For å kunne se hva som kan være feil er det en fordel om du tar bilde av produktet eller prosjektet som ikke lever opp til forventningen din. Dette for at forhandleren skal kunne ta en riktig konklusjon om reklamasjonen. Om det er mulig bør du ta med deg det fysiske produktet og forpakningen til butikken når du reklamerer.

Behold forpakningen

Behold alltid produktforpakningen. Forhandleren og vi i ESSVE får mye informasjon om produktet ved å se batch-nummeret på etiketten. På denne måten kan vi kvalitetssikre de andre produktene i samme leveranse/ batch. 

Jo mer informasjon jo bedre

Gjelder det en mer komplisert reklamasjon, for eksempel et produkt som er fastmontert i et bygg, trengs informasjon som:

  • Omtrentlig dato for når produktet ble brukt til montasje
  • Dato da feilen ble oppdaget
  • Installasjonsmiljø
  • Antall defekte produkter

Reklamasjonsprosessen

Enklere reklamasjoner kan forhandler løse relativt raskt ved å kontakte oss på telefon. Er reklamasjonen mer kompleks konfererer forhandleren oss og du vil bli kontaktet for å få mer informasjon og for at vi sammen løsee utfordringen som har oppstått. Til slutt vil forhandler fortelle deg utfallet av reklamasjonen. 

I ESSVE er vi opptatte av at produktene våre skal gjøre jobben enklere og sikrere for deg som håndverker. Er ikke dette tilfellet vil vi selvfølgelig høre fra deg!