EDGEFAST

Bygger du mange terrasser i løpet av sesongen kan EDGEFAST være løsningen for deg! Spikerpistolen er vårt raskeste systemet for skjult montering av terrassebord.

Å bygge terrasse med spikerpistol går inntil 4 ganger raskere enn med tradisjonell toppskrudd montering. EDGEFAST er spikerpistol som fester en spiker i hver side av terrassebordet – et system for skjult montering av terrassebord.

Når spikeren festes i siden på terrassebordet blir monteringen skjult, og resultatet er en terrasse uten fliser eller sprekker. Raskt, pent og enkelt!

EDGEFAST-systemet anbefales til håndverkere som bygger mange terrasser, det er både effektivt og gir et godt sluttresultat.

EDGEFAST skal benyttes til terrassebord i maks størrelse 28 mm x 120 mm.

 

Sånn fungerer EDGEFAST 

1. Velg distansebrikke

Følg anvisningene fra trevirkeleverandørene for å få rett avstand mellom terrassebordene. Velg rett distansebrikke, og montèr denne i pistolens bunnplate. Distansebrikke følger med og finnes for avstander fra 0 til 6 mm. (0 mm er kun for innvendig panel)

2. Lad pistolen med spiker

EDGEFAST kan lades med opp til 100 spiker (4 magasin med 25 spiker). Dette rekker til drøyt 3 kvm terrasse. Spikeren finnes i rustfri A2.

3. Koble til lufttrykket

Kontroller alltid lufttrykket før du kobler pistolen til kompressoren, maks trykk skal være 6-8 bar. Begynn med lavt trykk og jobb deg oppover til spikeren har riktig montasjedybde.

NB! EDGEFAST er en spikerpistol og skal håndteres med forsiktighet. Pek aldri på deg selv eller andre når kompressoren er tilkoblet.

 

Monteringsanvisning for EDGEFAST

1. Plasser bunnplaten på spikerpistolen mellom terrassebordene du skal montere.
2. Start monteringen i terrassebordet som allerede er festet.
3. Vend deretter pistolen motsatt vei og monter spiker i siden på neste bord. Hold i terrassebordet ved innskyting.

TIPS: Spikerhodet skal være i nivå med terrassebordet eller 2 mm nedenfor kanten