Vedlikehold av kompressor

Høst og vinter er høytid for vedlikehold på kompressoren. Kompressorer må ha jevnlig tilsyn. Utover høsten, når lufta blir fuktigere, og gjennom vinteren med kald luft bygger det seg opp vann i lufttanken. Dette vannet må man tømme ut. En god regel er å gjøre dette hver dag etter arbeidstidens slutt. Det vil spare deg som bruker for unødig irritasjon.

En lufttank med vann vil ruste fra innsiden

Rusten blir med rundt i systemet. Først i pressostat og deretter videre ut gjennom slange og i verste fall til spikerpistolen. Ikke veldig artig å skyte spiker som følges av en brunrød væske som setter flekker på det du monterer.
Dette løses enkelt ved å åpne ventilen i bunn av kompressoren etter arbeidstidens slutt.

Her er et eksempel på en tank som ikke er blitt tømt på en god stund. Det finnes vesentlig verre eksempler enn dette på mengden vann som befinner seg inne i tanken.

Rustent vann samler seg i kompressor om den ikke tømmes.jpg

Dette er kuleventilen som satt i bunnen av tanken på kompressoren over. For å få tømt tanken måtte vi demontere hele ventilen for å få ut vannet. Det er kanskje ikke så rart når man ser hvor tilstoppet den er. Her er det en «fin» mix av rustpartikler og vann som har tettet ventilen helt.

Kuleventil til kompressor fullstendig tilstoppet.jpg

Kuleventilen til venstre bærer preg av at kompressoren ikke har vært vedlikeholdt på en god stund. Den er fullstendig tett av rustpartikler. I dette tilfellet måtte kuleventilen byttes da den ikke ville fungert som den skulle. Kuleventilen til høyre viser hvor stor diameter det er på en godt vedlikeholdt kuleventil.

Kuleventil til kompressor tilstoppet og rengjort.jpg

På enkelte kompressorer finnes det også en vannutskiller, denne må også tømmes daglig etter bruk

 

Her ser dere en vannutskiller som tydelig viser mangel av vedlikehold og tapping av vann fra tank. Husk at vannutskilleren sittet der luften transporteres ut fra kompressor til verktøyet, gjennom slangen. På glasset ser man den samme misfargingen som vi viste for innholdet i tanken og i kuleventilen.
OBS, merk at glasset i vannutskilleren er av plast. Om man glemmer å tømme den for vann vil vann som fryser utvide seg og sjansen for at glassene sprekker øker.


For å tømme vannutskilleren drar man forsiktig i den svarte knappen i underkant. Man skal ikke skru.

VAnnutskiller til kompressor med rust.jpg

Vannutskilleren til venstre er tydelig forurenset av rustvann. Dette vil du ikke ha i verktøyet ditt. Til høyre ser vi hvordan det skal se ut.

Vannutskiller til kompressor med rust og slik den skal være.jpg

Det er ikke bare tanken og vannutskilleren som utsettes for unødvendig slitasje om man slurver med vedlikeholdet

 

Denne toppakningen har over tid vært utsatt for fuktig luft. Fuktig luft tærer på pakninger som igjen kan føre til at kompressoren ikke greier å opparbeide rett trykk. En følgefeil av dette er at kompressoren vil gå og gå uten at den stopper. En kompressor som ikke er oljesmurt vil overopphetes og i verste fall skjære seg uten at det dekkes av reklamasjon eller garanti.

Topppakning til kompressor utsatt for fukt ruster.jpg

Her ser vi et annet eksempel på hva fuktig luft på avveie kan medføre. Sylinderveggen er ripet opp.
En direkte konsekvens av utett toppakning, ref. forrige bilde.

Topppakning til kompressor utsatt for fukt ripes opp innvendig.jpg