Sikkerhet på arbeidsplassen

Arbeid med spikerpistol kan være farlig hvis man slurver med sikkerheten. Annenhver dag rapporteres det inn en alvorlig ulykke ved bruk av spikerpistol.

Det er viktig at du følger gjeldende forskrifter om sikkerhet på arbeidsplassen når du bruker spikerpistol. Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for at alle som bruker spikerpistol i arbeidet, har korrekt kunnskap om bruk, sikkerhet og vedlikehold, og at de kjenner til ulykkesrisikoen.

- Arbeidsgiveren har ansvar for at de som bruker pistolen, har korrekt kunnskap
- De under 18 år skal ikke bruke pistol annet enn under opplæring

DSC_6831_face_1000x440px.jpg

Før bruk

•  Kontroller pistolsikringen
• Sjekk at pistolen er ladet med riktig spiker/ klammer/ dykkert
• Sjekk at pistolen og kompressoren er korrekt innstilt
• Sett opp varselskilt

Bruk korrekt verneutstyr:

  • Vernebriller
  • Hjelm
  • Hørselsvern
  • Hansker
  • Vernesko

Under bruk

• Vær fokusert og konsentrert
• Ha en god arbeidsstilling
• Hånden som holder materialet, må være minst 30 cm fra munningen
• Se opp for rikosjering
• Ikke benytt flerskuddsfunksjonen hvis du står på stige (høyere enn 1,5m)
• Fjern finger fra bryteren når du ikke skyter

Etter bruk

• Pass på at bryteren og pistolsikringen er i nøytral stilling
• Koble ut pistolens drivkraft (trykkluft, gasspatron eller batteriet) Dette gjøres også ved korte pauser eller ved påfylling av spiker, rengjøring eller feilsøking på pistolen.
• Rengjør pistolen
• Tøm kompressoren for luft

De vanligste årsakene til ulykker

• Rikosjering spesielt ved hardt/glatt underlag
• Spikeren skifter retning pga. kvister
• Pistolen glir
• Manglende splintbeskyttelse
• Utilsiktet avfyring ved tilkobling av slange
• Snubling i slangen
• Feil vinkel på spikerbåndet
• Restmateriale/splinter (øyeskader)

 

Les neste side: Garanti och service >>

<< Les forrige side: Kompressorer