Last- og bæreevne

Tillatte laster ved bruk av ET-T og omregning av tillatt karakteristisk bæreevne for ulike kvaliteter trevirke kan du laste ned her.

Last- og bæreevne finner du i pdf'en fra side 10 og utover.

Verdiene i tabellene beregnes etter Eurokode5. Det forutsettes at skruens ugjengede del, L2, havner i den sammenpressede skjøten mellom virkesdelene, og at skruens gjengede deler, L1 og L3, er skrudd helt inn i sine respektive emner. Begge emnene skal ha samme trekvalitet, og kun en skrue skal inngå i sammen-føyningen. Ved flere enn én skrue i montasjen skal verdiene reduseres i henhold til reglene i Eurokode5. Ved avsluttende dimensjonering bør kant- og innbyrdes skrueavstand også kontrolleres mot Eurokoden.
et_t_lastvärden.JPG

a] Standard EN 1995 - 1:2004 inkl AC:2006, A1:2008 og A2:2014

 

Last ned ET-T-guide som pdf

 

 

Les neste side: ET-T sortiment och tillbehör >>

<< Les forrige side: Monteringsanvisning og bruksområder