Platelim

Platelim gir mindre forbruk av skruer og krever mindre etterarbeid. Bruker du platelim spares både tid og skruer.

Sponplatelim Ute og Sponplatelim ECO, Platelim Gips og Platelim Bygg

Produktinformasjon - platelim

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Platelim
Gips
Platelim Bygg
Inne
 •  
 •  
 •  
 •  
Ute
 •  
 •  
   

Krever en sugende side*

 
 •  
 •  
 •  

* Med sugende side mener vi et materiael som kan absorbere vannet som finnes i produktet

Teknisk info

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Platelim Gips Platelim Bygg
Overmalbar
 •  
 •  
 •  
 •  

Bruksområder - platelim

  Sponplatelim Ute Sponplatelim Eco Platelim Gips Platelim Bygg
Auminium      
 •  
Betong    
 •  
 •  
Fibersementplater      
 •  
Gipsplater    
 •  
 •  

Leca

   
 •  
 •  
Plattformgulv
 •  
 •  
   
Sponplater
 •  
 •  
 
 •  

Spon mot bjelkelag

 •  
 •  
   

Stålstendere

   
 •  
 •  
Tre    
 •  
 •  
Våtromsplater      
 •  

PS! Lim må ikke benyttes der platene stabiliserer bygningen.

 

<< Les forrige side: Steinlim

Våre platelim