Bytte vindu eller montere dør?

Våre system for å montere karmer gjør det lett å montere ny dørkarm eller bytte vinduer og dører. Karmskrue Programa Plus er valget om du skal bytte vinduer, mens med Karmhylse Indu-Prog kan du for eksempel montere dør i murvegg eller sette inn vindu i Lecavegg.