Corrseal, rustfri eller syrefast?

Det er viktig å velge riktig skruekvalitet til prosjektet ditt. Hvilken kvalitet du skal bruke til din terrasse er avhengig av flere faktorer. Kvaliteten skal velges ut fra hvilket miljø du skal bygge i, hvilken type trevirke du har valgt og størrelsen på konstruksjonen. ESSVE har terrasseskruer i CorrSeal, rustfri A2 og syrefast A4.

Hva er forskjellen på overflatebehandlingen?

Skruer i kvaliteten syrefast A4 har høyest korrosjonsklasse og har den sterkeste overflatbehandlingen. De er laget av herdet karbonstål og er i korrosjonsklasse C5. Skruer i rustfri A2 er laget av uherdet stål og i korrosjonsklasse C4. Skruer med Corrseal-overflatebehandling er laget av herdet karbonstål og er i korrosjonsklasse C4.

Rustfri/ syrefast? 

For å unngå at det oppstår rødrust i miljøer som klassifiseres som aggresive, er rustfri/ syrefast kvalitet et krav. Konstruksjon og materialvalg kan også være avgjørende for om monteringen krever rustfritt for lengst mulig levetid. Skruer som ikke er av rustfri/ syrefast kvalitet eller har riktig overflatebehandling, risikerer rustangrep noe som igjen kan føre til stålbrudd. Det er altså viktig å velge terrasseskrue etter hvor, hvordan og hvilket terrassevirke du skal bygge med.

DSC_4702_1000x440px.jpg

Det er viktig å velge riktig kvalitet til ditt prosjekt for å sikre lang levetid på terrassen. Derfor har vi listet våre anbefalinger under. 

Bruk alltid syrefast A4 til terrasser:

  • i kystnære strøk og andre områder med høyt saltinnhold i luften
  • på fjellet
  • til terrasser med basseng
  • til konstruksjoner som beveger seg
  • nær tungt traffikerte veier
  • til eksklusive tresorter

Syrefaste skruer kan brukes uansett klima og størrelse på terrassen og er alltid et trygt valg.

Bruk rustfri A2:

  • i miljøer med moderat saltinnhold

Bruk Corrseal:

  • til trykkimregnert virke og mindre terrasser i innenlandsklima

Husk dette:

  • fuktig trevirke beveger seg mer enn tørt virke. Dette setter høye krav til skruekvaliteten, de må være sterke - og det betyr syrefast eller rustfri.
  • ESSVE anbefaler alltid skruer i syrefast A4 eller rustfri A2 for å sikre lengst mulig levetid på terrasseskruen

 

Kyststrøk (nært saltvann)

Terrasser som utsettes for et fuktig miljø vil svelle mye i forhold til terrasser i tørre miljø. Salt fra vannet øker risiko for korrosjon/ rustdannelse.

Derfor bør du bruke syrefast A4.

Loading image...

Nær innsjøer (ferskvann)

Terrasser som monteres i nærheten av ferskvann utsettes ikke for salt og ligger derfor i et mindre aggresivt miljø. Likevel er det nødvendig med en skrue som tåler et fuktig miljø og de store bevegelsene som oppstår i fuktig trevirke. 

Du skal bruke rustfri A2 eller syrefast A4.

Loading image...

Plassering nær brakkvann

Terrasser som blir bygget nære brakkvann utsettes ikke for særlig mengde salt. Likevel er det nødvendig med en skrue som tåler et fuktig miljø og bevegelser i fuktig trevirke.

Du skal bruke rustfri A2 eller syrefast A4.

Loading image...

Terrasse med basseng

Bassengvann inneholder klor som lett fører til rust og oksidasjon, som igjen i verste fall kan føre til at skruen knekker. 

Syrefast A4 tåler rust og bevegelser i fuktig trevirke og skal derfor benyttes.

Loading image...

Bruk av tinesalt

Tinesalt og tilsvarende produkter som skal holde overflater rene for snø og is inneholder etsende stoffer som trenger inn i trekonstruksjonen.

Bruk rustfri A2 eller syrefast A4 som tåler salt uten å ruste.

Loading image...

Bruk av terrassevask

Terrassevask innholder kjemikalier som påskynder stålets nedbrytningsprosess. 

Benytt rustfri A2 og syrefast A4 som ikke påvirkes av kjemikalene.

Loading image...

Store terrasser

Store terrasser utsettes for bevegelser over store flater og sterke skruer som tåler disse bevegelsene må benyttes.

Bruk rustfri A2 eller syrefast A4.

Loading image...

Høye terrassekonstruksjoner

Skal du montere terrasser i høyden?

Da skal du bruke rustfri A2 eller syrefast A4, da disse kvalitetene tåler store bevegelser best.

Loading image...

Lave terrasser i ikke-aggresive miljø (ikke rett på bakken)

Vil konstruksjonen være stabil og ikke montert rett på bakken i et innenlandsmiljø?

Corrseal kan benyttes.

Loading image...

Terrasser rett på bakken

Terrasser der den bærende konstruksjonen er plassert rett på bakken er utsatt for bevegelser fra bakken.

Til denne type terrasser anbefales rustfri A2 eller syrefast A4.

Loading image...

Eksklusive tresorter

(Teak, Cumaru, Radiata m.fl)
Disse treslagene har større vridningskraft, bevegelser og ekspansjon sammenliknet med trykkimpregnert virke. 

Bruk kun syrefast A4 til eksklusive tresorter.

PS! Sjekk alltid hva trevirkeleverandøren anbefaler i sine leggeanvisninger.

Loading image...

Rekkverk og trapper

Rekkverk og trapper utsettes for bevegelser når man går i dem.

Benytt rustfri A2 eller syrefast A4 som tåler bevegelser i treverket.

Loading image...

Forbruk og skruelengder

Velg skrulengde etter tykkelsen på terrassevirket. Feil skruelengde kan gi utfordringer med skruens klemkraft, slik at terrassebordet ikke presses helt ned til bjelkelaget.

Last ned terrasseguiden som pdf under, på side 38 finner du forbrukstabeller for EDGEFAST, HDS, ESSDECK Max og Classic.

Merk at skruelengdene i tabellene bare er veiledende.
NB! Følg alltid anbefalingene fra virkesleverandøren.